Lakimies Anne Nyströmillä on vahva kokemus immateriaalioikeuksista, sopimusoikeudesta ja riidanratkaisusta painottuen erityisesti tavaramerkkien ja brändien suojaamiseen, puolustamiseen ja kaupallistamiseen. Anne tekee tavaramerkkien ennakkotutkimuksia rekisteröitävyyden ja käyttöoikeuden varmistamiseksi, neuvoo tavaramerkkistrategioissa sekä hoitaa brändinhaltijoiden tavaramerkkiportfolioita maailmanlaajuisesti.

Anne edustaa asiakkaitaan tavaramerkkien väite-, valitus- ja mitätöintiprosesseissa Euroopan unionin teollisoikeuksien virastossa (EUIPO), Suomen patentti- ja rekisterihallituksessa sekä Ruotsin patentti- ja rekisterihallituksessa. Anne toimii asiakkaidensa edustajana myös Suomen ja Euroopan unionin tuomioistuimissa tavaramerkkeihin liittyvissä loukkausasioissa.

Anne on edustanut menestyksekkäästi brändinhaltijoita EUIPO:n valituslautakunnassa, WIPO:n verkkotunnusriitojen ratkaisumenettelyissä, kansallisissa tavaramerkkivirastoissa sekä markkinaoikeudessa. Lisäksi hän on auttanut asiakkaitaan ratkaisemaan lukuisia riitoja ilman oikeuskäsittelyjä.

Tavaramerkkioikeudellisten toimeksiantojen lisäksi Anne neuvottelee, laatii ja kommentoi erilaisia kaupallisia sopimuksia ja hoitaa verkkotunnusriitoja UDRP-menettelyssä. Hänen osaamisalueisiinsa kuuluvat myös markkinointioikeus, kuluttajaoikeus ja sopimaton menettely liiketoiminnassa.

Anne on työskennellyt monenlaisten asiakkaiden kanssa, suurista yrityksistä ja brändinhaltijoista startup-yrityksiin, pk-yrityksiin ja voittoa tavoittelemattomiin organisaatioihin. Anne neuvoo asiakkaitaan käytännönläheisesti, luovasti ja strategisesti. Hänellä on hyvät kommunikointi- ja yhteistyötaidot, ja hän nauttii läheisestä työskentelystä asiakkaidensa kanssa ymmärtääkseen heidän tarpeitaan ja tavoitteitaan sekä tarjotakseen yrityksen resursseihin nähden oikein mitoitettuja ja liiketoimintaa tukevia toimintasuosituksia. Anne on sitoutunut laadukkaaseen palveluun, joka tuottaa asiakkaille parhaat mahdolliset tulokset.

Asiakkaidensa keskuudessa Anne tunnetaan luotettavana, helposti lähestyttävänä, ammattimaisena, kaupallisesti suuntautuneena ja tehokkaana asiakkaidensa etujen suojaamisessa. Anne on palkittu vuoden 2024 Managing IP EMEA Awards -tapahtumassa ”Vuoden asiamiehenä” patentti- ja tavaramerkkialan asiantuntijayritysten arvioinnissa.

Anne toimii myös ECTA:n Internet-komitean jäsenenä vuosina 2023-2025.


Osaamisalueet

Tavaramerkit, mallioikeudet, verkkotunnukset, toiminimet, tekijänoikeudet, liikesalaisuudet, sopimukset, sopimaton menettely liiketoiminnassa, markkinointioikeus, kuluttajaoikeus, muotioikeus.


Lakimiesura 

 • Kaulo & Partners, Licensed Legal Counsels, Ltd., Licensed Legal Counsel, EU Trademark and Design Attorney 2024-
 • Kolster Ltd., IP Lawyer 2021-2023, Associate Partner 2023-2024
 • Vedinor IP Ltd., Director 2021
 • Vedinor Law Offices Ltd., Licensed Legal Counsel, EU Trademark and Design Attorney 2020-2021
 • Helsinki Law Clinic, Startup specialist 2017-2018
 • Freelance-lakikonsultti (osa-aikainen) yksityis- ja yritysasiakkaille 2016-2019
 • Attorneys at Law Leena Kenttämies Ltd, Junior Associate 2013-2015


Koulutus ja pätevyydet 

 • Certified Business and Entrepreneurship Coach 2024
 • EU-tavaramerkki- ja mallioikeusasiamies 2021
 • Auktorisoitu tavaramerkkiasiamies 2021
 • Asianajotutkinto 2021
 • Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja 2021
 • Oikeustieteen maisteri, Helsingin yliopisto 2020


Kansainväliset tunnustukset

 • Managing Intellectual Property (MIP) 2024, Trademark Star
 • Practitioner of the Year (Patent and Trademark Attorney Firms), Finland, Managing Intellectual Property (MIP) EMEA Awards 2024
 • Managing Intellectual Property (MIP) 2023, Trademark Star


Luottamustoimet

 • ECTA: Member of the Internet Committee 2023-2025
 • AIPPI: Member of National Working Group 2023


Ammatilliset verkostot & jäsenyydet

 • ECTA – European Communities Trade Mark Association
 • Finnish Fashion Law Association
 • Suomen teollisoikeudellinen yhdistys ry
 • Suomen Lakimiesliitto – Finlands Juristförbund ry