Meiltä saat tarkkoja juridisia arvioita ja käytännön toimenpidesuosituksia kaikissa brändioikeuksien loukkaustilanteissa. Laadimme ammattitaitoisesti varoituskirjeitä ja vastaamme niihin. Lisäksi avustamme riitojen sovintoneuvotteluissa ja oikeudenkäynneissä sekä verkkotunnusriidoissa. Avustamme asiakkaitamme erilaisissa brändioikeuksiin liittyvissä loukkaustapauksissa, kuten:

Tavaramerkkeihin liittyvät riidat

Tavaramerkin loukkauksesta on kyse, kun toinen taho käyttää samaa tai samankaltaista tavaramerkkiä ilman aikaisemman tavaramerkin omistajan lupaa joko samojen tai samankaltaisten tuotteiden tai palveluiden yhteydessä, mikä voi aiheuttaa sekaannusta markkinoilla tai vahingoittaa alkuperäisen tavaramerkin mainetta. Tavaramerkkiloukkaukset voivat johtaa oikeudellisiin toimiin, kuten vahingonkorvausvaatimuksiin, hyvityksiin tai kieltomääräyksiin toiminnan jatkamisen estämiseksi.

Toiminimiin liittyvät riidat

Toiminimen loukkauksesta on kyse, kun joku käyttää toisen tahon toiminimeä ilman toiminimen omistajan lupaa, mikä aiheuttaa sekaannusta markkinoilla tai vahingoittaa alkuperäisen toiminimen mainetta. Tämä voi tapahtua esimerkiksi käyttämällä hyvin samankaltaista nimeä liiketoiminnassa, mikä voi johtaa markkinoilla harhaan ja hämmentää yritysten välisessä kilpailussa. Toiminimiloukkaukset voivat johtaa oikeudellisiin toimiin, kuten vahingonkorvausvaatimuksiin tai kieltomääräyksiin toiminnan jatkamisen estämiseksi.

Mallioikeuksiin liittyvät riidat

Mallioikeuden loukkauksesta on kyse, kun joku käyttää toisen luomaa muotoilua, ulkoasua tai koristetta ilman mallioikeuden omistajan lupaa. Tämä voi sisältää esimerkiksi tuotteen ulkoasun kopioimisen tai hyvin samankaltaisen muotoilun käyttämisen kaupallisessa toiminnassa. Mallioikeusloukkaukset voivat johtaa oikeudellisiin seuraamuksiin, kuten vahingonkorvausvaatimuksiin tai kieltomääräyksiin toiminnan jatkamisen estämiseksi.

Verkkotunnuksiin liittyvät riidat

Verkkotunnuksen loukkauksesta on kyse, kun joku käyttää toisen yrityksen nimeä, tavaramerkkiä tai yksityishenkilön nimeä verkkotunnuksena ilman asianmukaista lupaa. Tällainen toiminta voi aiheuttaa sekaannusta ja vahingoittaa alkuperäisen oikeudenhaltijan mainetta, sillä verkkotunnus saattaa johtaa virheellisesti luulemaan, että verkkosivusto liittyy alkuperäiseen brändiin tai organisaatioon. Verkkotunnuksen loukkaustapauksissa voidaan turvautua oikeudellisiin toimenpiteisiin, kuten verkkotunnuksen haltijan oikeuksien loukkausta koskeviin kanteisiin tai verkkotunnuksen siirtopyyntöihin.

Tekijänoikeuksiin liittyvät riidat 

Tekijänoikeuden loukkauksesta on kyse, kun joku käyttää toisen luomaa tekijänoikeudella suojattua teosta ilman asianmukaista lupaa tai oikeutta. Tämä voi sisältää esimerkiksi musiikin, kirjallisten teosten, kuvien, elokuvien tai ohjelmistojen kopioimisen, jakelun tai julkaisemisen ilman tekijänoikeuden haltijan suostumusta. Tekijänoikeusloukkaukset voivat johtaa oikeudellisiin seuraamuksiin, kuten vahingonkorvausvaatimuksiin, hyvityksiin ja kieltomääräyksiin.

Patentteihin ja hyödyllisyysmalleihin liittyvät riidat 

Patentin loukkauksesta on kyse, kun joku käyttää toisen omistaman patentin suojaamaa keksintöä ilman patentin haltijan lupaa. Tämä voi sisältää esimerkiksi keksinnön valmistuksen, myynnin, käytön tai maahantuonnin ilman oikeudenhaltijan suostumusta. Patentin loukkaaminen voi johtaa oikeudellisiin seuraamuksiin, kuten vahingonkorvausvaatimuksiin ja kieltomääräykseen. Patentinloukkauksen määrittely on usein monimutkaista ja edellyttää yksityiskohtaista tutkimusta siitä, miten väitetty loukkaava toiminta liittyy patentin suojauksen alaiseen keksintöön. Siksi patentinloukkausasioita hoidetaan tyypillisesti yhteistyössä patentti-insinöörien kanssa.

Yrityssalaisuuksiin liittyvät riidat

Yrityssalaisuuden rikkominen tarkoittaa, että henkilö tai organisaatio hankkii, käyttää tai paljastaa toisen yrityksen luottamuksellisia tietoja ilman asianmukaista lupaa tai oikeutta. Nämä luottamukselliset tiedot voivat sisältää esimerkiksi liiketoimintastrategioita, asiakasluetteloita, tuotekehitystietoja, markkinointisuunnitelmia tai muita luottamuksellisiksi merkittyjä tietoja, jotka ovat olennaisia yrityksen menestykselle ja kilpailuedun säilyttämiselle. Yrityssalaisuuden rikkominen voi johtaa vahingonkorvausvelvollisuuteen.

Sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa 

Sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa viittaa tilanteisiin, joissa käytetään toisen elinkeinonharjoittajan kannalta hyvän liiketavan vastaista tai muutoin sopimatonta menettelyä. Tällaiset toimintatavat voivat sisältää esimerkiksi totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa mainontaa, tuotteiden vääristynyttä vertailua, toisen tavaramerkin maineen hyväksikäyttöä tai muita vastaavia käytäntöjä. Sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa voi johtaa vahingonkorvausvelvollisuuteen ja kieltomääräyksiin.

Tuoteväärennökset

Tuoteväärennös on laiton kopio tai jäljennös aidosta tuotteesta, joka on suojattu tavaramerkillä. Edustamme brändinhaltijoita kaikissa tuoteväärennöksiin liittyvissä oikeustoimissa. Toimenpiteemme ulottuvat tullivalvonnasta ja -pysäytyksistä aina kauppojen, myymälöiden, tapahtumien ja internetin suomalaisten huutokauppa- ja myyntisivustojen tutkimus- ja valvontatoimiin sekä testiostoihin tuoteväärennösten tunnistamiseksi.

Olemme ylpeitä yhteistyöstämme REACT – The Anti-Counterfeiting Network -järjestön kanssa Suomessa. Autamme heidän globaaleilla markkinoilla toimivia jäseniään, yli 300 brändinhaltijaa, poistamaan tehokkaasti tuoteväärennökset Suomen markkinoilta.

Lue lisää

Valvonnalla mahdollistat brändioikeuksiesi arvonnousun

Kaulo & Partners on REACTin kumppani – autamme taistelussa tuoteväärennöksiä vastaan