Brändioikeudet ovat brändipääomaa

Tuotteen ja palvelun hinta määräytyy sen arvon pohjalta, jonka asiakas kokee saavansa ostamalla kyseisen tuotteen tai palvelun. Asiakas on valmis maksamaan kokemaansa arvoa vastaavan hinnan. Brändi puolestaan on tämän arvon viestimistä asiakkaalle. Brändi muodostuu erilaisista elementeistä, kuten sanoista, kuvioista, niiden yhdistelmistä, iskulauseista, tuotteiden ja pakkausten ulkomuodoista, väreistä, äänistä, musiikista, tuoksuista jne. Yksinoikeus brändin elementteihin voidaan saada brändioikeuksien kautta.

Brändioikeuksia ovat yrityksen viralliset nimet eli toiminimet ja aputoiminimet, tuotteiden ja palveluiden tunnukset eli tavaramerkit, kotisivujen osoitteet eli verkkotunnukset, tuotteiden tai pakkausten muotoilu eli mallioikeudet ja sisältö eli tekijänoikeudet.

Brändioikeuksien arvo ilmenee siinä, minkä lisän ne antavat tuotteen tai palvelun hintaan. Mitä suurempi on brändielementtien tuottama lisähinta ja mitä huonommin ne on suojattu brändioikeuksilla, sitä enemmän ne houkuttelevat ja mahdollistavat kilpailijoiden hyötymisen brändielementtejä jäljittelemällä tai suoraan kopioimalla.


Brändioikeusstrategia on brändioikeuksien systemaattista hoitoa

Brändioikeusstrategia on tarkoituksenmukainen ja yrityksen resursseihin mitoitettu suunnitelma yrityksen brändioikeuksien hoidosta. Se on osa brändistrategiaa ja kehittyy sen mukana. Yksinkertaistaen brändioikeusstrategia tarkoittaa brändioikeuksien systemaattista hoitoa, jossa kaikki brändioikeuksiin liittyvät yksittäiset suojaukseen, puolustamiseen, ylläpitoon, kehittämiseen, käyttöön ja hyödyntämiseen liittyvät toimenpiteet perustuvat laadittuun strategiaan.

Brändioikeusstrategialla yrityksen brändioikeuksiin liittyvät päätökset (esimerkiksi uudet rekisteröintihakemukset) muutetaan yksittäisistä ja irrallisista päätöksistä systemaattisiksi ja pitkänajan tavoitteita tukeviksi strategisiksi päätöksiksi.

Brändioikeusstrategia tarvitaan, jotta brändiarvo voi kasvaa


Brändioikeusstrategia tarvitaan, jotta brändiarvo voi kasvaa 

Jokainen brändinhaltija tarvitsee brändioikeusstrategian, vähintään kevyen sellaisen. Suurelle osalle yrityksistä brändioikeudet muodostavat merkittävän osan sen arvosta ja ovat siten yrityksen strategista omaisuutta. Tällaiset yritykset tarvitsevat kattavan brändioikeusstrategian. Brändioikeudet myös tyypillisesti lisääntyvät yrityksen toiminnan jatkuessa ja kasvaessa. Osa brändioikeuksista saattaa ajan saatossa menettää merkityksensä. Myös brändioikeuksien lisäämisen tai niistä luopumisen pitäisi perustua strategisiin päätöksiin. Brändioikeuksien menestyksekäs ja tehokas johtaminen ja arvon kasvattaminen pohjautuvat laadittuun brändioikeusstrategiaan, joka toteutetaan siihen perustuvien käytännön toimenpiteiden kautta.

Brändioikeusstrategia vastaa kysymykseen, miten yrityksen brändioikeuksia

  • luodaan,
  • suojataan,
  • hyödynnetään,
  • käytetään,
  • puolustetaan,
  • ylläpidetään ja
  • kartoitetaan.


Brändioikeusstrategialla yritys varmistaa sen, että kaupallisesti arvokkaimpiin brändielementteihin hankitaan yksinoikeus nyt ja tulevaisuudessa, niiden loukkauksia valvotaan ja niitä käytetään oikealla tavalla suojan säilyttämiseksi ja vahvistamiseksi. Brändioikeusstrategian turvin yritys tietää, miten toimia uusia brändielementtejä luodessa, jotta niiden suojattavuus tai ainakin käytettävyys varmistetaan. Kaikki brändioikeusstrategiaan perustuvat yksittäiset toimenpiteet optimoidaan hyödyn näkökulmasta yrityksen käytössä olevien resurssien rajoissa. Kaikki toimenpiteet ovat johdonmukaisia, systemaattisia, toisiaan tukevia ja oikeisiin asioihin kohdistettuja. Tämä kaikki kasvattaa yrityksen brändielementtien ja sitä kautta brändin arvoa maksimaalisesti yhtiön resurssit huomioiden.


Brändioikeudet kukoistamaan 

Brändioikeudet ja niiden hoitaminen strategisesti ja liiketoimintalähtöisesti ovat Kaulo & Partnersin vahvaa osaamista.

Autamme yrityksiä laatimaan brändioikeusstrategioita ja implementoimaan ne käytännön toimiksi. Brändioikeusstrategia laaditaan yrityksen johdon kanssa pidettävissä käytännönläheisissä työpajoissa, jotka toimivat samalla koulutuksena. 

Kun brändioikeusstrategia on laadittu, pystymme parhaiten auttamaan yritystä brändioikeuksien kustannustehokkaassa ja lisäarvoa tuottavassa hoitamisessa, on sitten kysymys uusien brändioikeuksien luomisesta, suojaamisesta, oikein käyttämisestä, hyödyntämisestä sopimuksissa, puolustamisesta tai säännöllisestä kartoittamisesta.

Brändioikeudet kukoistamaan brändioikeusstrategian avulla


Varaa maksuton konsultaatio


Kysy lisää:

Jani Kaulo, jani.kaulo@kaulopartners.fi, 040 637 5442

Maria Puronvarsi, maria.puronvarsi@kaulopartners.fi, 040 669 0527