KP LegalLandscape on brändioikeuksien hallintaan kehittämämme SaaS-pohjainen palvelu, joka osaltaan tukee asiakkaidemme brändioikeuksien arvon kasvattamista niiden tehokkaan hallinnan avulla.

KP LegalLandscape -ohjelmistomme on työkalu, jonka olemme kehittäneet asiakkaidemme brändioikeusportfolion ja sopimusten tehokasta hallintaa varten. Ohjelmistomme näyttää ajantasaiset tiedot kaikista brändioikeuksista, kuten tavaramerkeistä, mallioikeuksista, verkkotunnuksista, tekijänoikeusrekisteröinneistä, niihin liittyvistä dokumenteista ja kommunikaatiosta sekä muista avoimista toimeksiannoista ja sopimuksista. Ohjelmistomme on maksuton palvelu kaikille kumppaniasiakkaillemme.

KP LegalLandscape -ohjelmistomme avulla brändioikeuksista ja sopimuksista huolehtiminen sekä niiden hallinnointi sujuvat mahdollisimman vaivattomasti, kun kaikki oleellinen tieto löytyy keskitetysti yhdestä paikasta. Lisäksi karttagrafiikka havainnollistaa, missä maissa brändinhaltijalla on voimassa olevia rekisteröintejä tai vireillä olevia hakemuksia. 


KP LegalLandscape on kehitetty brändioikeuksien tehokkaaseen hallintaan.


Halutessaan asiakasyrityksemme voivat jatkossa hyödyntää ohjelmistoamme myös esimerkiksi omien sopimustensa hallintaan ilman, että Kaulo & Partnersilla on näkyvyyttä yritysten sisäisiin dokumentteihin.

Panostamme KP LegalLandscape -ohjelmistomme jatkuvaan kehittämiseen ja keräämme aktiivisesti käyttäjäpalautetta. Oma ohjelmistokehityksemme mahdollistaa sen, että pystymme tuomaan uusia toiminnallisuuksia ja lisäominaisuuksia ohjelmistoon hyvinkin nopeassa aikataulussa.


Oivallinen työkalu kerätä myös tavaramerkkien käyttönäyttöä

Brändinhaltijoiden on ajoittain pystyttävä osoittamaan tavaramerkkiensä käyttö, jotta rekisteröinnit pysyvät voimassa. KP LegalLandscape on erinomainen työkalu tavaramerkkien käyttönäytön, kuten kuvien, esitteiden, artikkelien, laskukopioiden, jne. tallentamiseen yhteen paikkaan ja oikein kohdennettuna. Tällöin pystytään varmistamaan, että käyttönäyttöä pystytään tarvittaessa toimittamaan lyhyessäkin määräajassa tavaramerkkiviranomaisille. Tavaramerkkiasiantuntijamme auttavat olennaisen materiaalin identifioimisessa ja arvioinnissa niin, että minimoidaan riski tavaramerkkirekisteröinnin menettämisestä käyttönäytön puuttumisen vuoksi. 


Kiinnostuitko KP LegalLandscape -ohjelmistostamme?

Mikäli KP LegalLandscape -ohjelmistomme voisi olla hyödyllinen työkalu brändioikeuksien ja/tai sopimusportfolion hallintaan myös sinun yrityksessäsi, järjestämme mielellään lyhyen demoesittelyn ohjelmistosta Teamsin avulla. 


Varaa maksuton esittely