Brändioikeuksia ovat yrityksen viralliset nimet eli toiminimet ja aputoiminimet, tuotteiden ja palveluiden tunnukset eli tavaramerkit, kotisivujen osoitteet eli verkkotunnukset, tuotteiden tai pakkausten muotoilu eli mallioikeudet, ja sisällöt eli tekijänoikeudet. 

Neuvomme, autamme ja edustamme asiakkaitamme kaikissa brändioikeuksiin liittyvissä kysymyksissä, teemme brändioikeuskartoituksia ja -selvityksiä sekä laadimme brändioikeusstrategioita.

Strategia

Teemme yritysten brändioikeuksien kartoituksia ja annamme toimintasuosituksia. Laadimme kokonaisvaltaisia brändioikeusstrategioita yritysten brändien arvon kasvattamiseksi sekä haasteiden ennaltaehkäisemiseksi.

Suojaaminen

Teemme tavaramerkkien rekisteröitävyys- ja käytettävyystutkimuksia sekä hoidamme tavaramerkkien, mallioikeuksien ja tekijänoikeuksien rekisteröintiprosessit maailmanlaajuisesti.

Kaupallistaminen

Laadimme teknologian, tavaramerkkien, mallioikeuksien ja tekijänoikeuksien lisenssi-, siirto- ja ostosopimuksia.

Valvonta

Valvomme maailmanlaajuisesti ja raportoimme kilpailijoiden uusista sekaannusvaaraa aiheuttavista tavaramerkeistä.

Puolustaminen

Autamme vastustamaan ja poistamaan markkinoilta kilpailijoiden uusia sekaannusvaaraa aiheuttavia tavaramerkkejä maailmanlaajuisesti. Autamme tavaramerkkeihin, toiminimiin, mallioikeuksiin ja tekijänoikeuksiin liittyvien riitojen sovintoneuvotteluissa ja oikeudenkäynneissä. Edustamme merkinhaltijoita tuoteväärennösten tullipysäytyksissä ja autamme poistamaan tuoteväärennöksiä markkinoilta. Avustamme verkkotunnusriidoissa.

Arviot

Laadimme tavaramerkkien ja toiminimien, mallioikeuksien ja tekijänoikeuksien suojapiiri- ja loukkausarvioita.

Koulutukset

Koulutamme yritysten johtajia, työntekijöitä ja start-up -yrittäjiä brändioikeuksien suojauksesta, tavaramerkkien kaupallistamisesta, käytöstä, valvonnasta, puolustamisesta sekä käyttönäytön arkistoinnista tavaramerkkien arvon kasvattamiseksi ja haasteiden ennaltaehkäisemiseksi.

Due Diligence -selvitykset

Teemme yrityskauppoihin liittyviä tavaramerkkien ja toiminimien, mallioikeuksien ja tekijänoikeuksien Due Diligence -selvityksiä.


Lue lisää:

TAVARAMERKKI ON KESKEISIN BRÄNDIOIKEUS

BRÄNDIARVO KASVUUN BRÄNDIOIKEUSSTRATEGIAN AVULLA

BRÄNDIELEMENTIT BRÄNDIOIKEUKSIKSI

BRÄNDIOIKEUDET BRÄNDIARVOKSI

TOIMINIMI EI OLE RIITTÄVÄ BRÄNDIOIKEUS KANSAINVÄLISILLÄ MARKKINOILLA

BRÄNDIOIKEUDET JA SOPIMUKSET – MUISTILISTA STARTUP-YRITYKSILLE

MITÄ TARKOITTAA TAVARAMERKIN EROTTAMISKYKY JA MIKSI SE ON TÄRKEÄ?

VERKKOTUNNUKSET UUSIEN BRÄNDIEN LANSEERAUKSESSA