Brändioikeuksien valvonta ja omien oikeuksien aktiivinen puolustaminen ovat ratkaisevan tärkeitä siinä, miten hyvin tavaramerkkien ja muiden brändioikeuksien suojaamiseen tehdyt investoinnit saadaan tuottamaan pitkällä aikavälillä.

Kilpailijat tai muut tahot voivat tarkoituksellisesti tai tahattomasti käyttää tai hakea rekisteröitäväksi samaa tai samankaltaista brändin elementtiä (esim. tavaramerkkiä, mallia tai verkkotunnusta) kuin johon toisella yrityksellä on jo aikaisempi oikeus. Valvomme tällaisia tilanteita asiakkaidemme puolesta.


Tavaramerkkivalvonta

Tavaramerkkivalvonta

Seuraamme maailmanlaajuisesti, analysoimme ja raportoimme kilpailijoiden uudet sekaannusvaaraa aiheuttavat tavaramerkit yhdessä toimenpidesuositustemme kanssa.


Verkkotunnusvalvonta

Verkkotunnusvalvonta

Seuraamme maailmanlaajuisesti, analysoimme ja raportoimme kilpailijoiden uudet sekaannusvaaraa aiheuttavat verkkotunnukset yhdessä toimenpidesuositustemme kanssa.


Brändioikeusloukkausten valvonta

Brändioikeusloukkausten valvonta

Seuraamme maailmanlaajuisesti verkkosisältöä, markkina-alustoja ja some-kanavia mahdollisten brändioikeusloukkausten havainnoimiseksi sekä analysoimme ja raportoimme löydökset yhdessä toimenpidesuositustemme kanssa.


Lue lisää

Valvonnalla mahdollistat brändioikeuksiesi arvonnousun