Neuvomme tavaramerkkien oikeanlaisesta käytöstä, jotta oikeudet pysyvät mahdollisimman vahvoina eivätkä heikkene vääränlaisen käytön seurauksena.

Tavaramerkkioikeuksien ylläpito edellyttää tavaramerkkien oikeanlaista käyttöä ja niiden käyttöä koskevien todisteiden arkistointia mahdollisia tulevia riitoja tai viranomaispyyntöjä varten. Esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Kanadassa tavaramerkkiviranomaiset pyytävät säännöllisin väliajoin näyttöä tavaramerkkien käytöstä, jotta rekisteröinnit pidetään voimassa. 

Tavaramerkin käyttäminen elinkeinotoiminnassa on välttämätöntä, jotta voidaan varmistaa, että rekisteröity oikeus pysyy voimassa. Jotta tavaramerkkioikeus voidaan suojata ja ylläpitää, tavaramerkin omistajan tulee käyttää tavaramerkkiä oikealla tavalla. 


Tavaramerkkien käyttöohjeiden laadinta

Tavaramerkkien käyttöohjeiden laadinta

Laadimme asiakkaillemme tavaramerkkien käyttöohjeita, joita noudattamalla yritys varmistaa, että tavaramerkkejä käytetään juridisesti oikein heikentämättä niiden oikeudellista vahvuutta. Asiakkaamme voivat helposti arkistoida näyttöä tavaramerkkien käytöstä KP LegalLandscape -palvelussa, jonka kautta se on myös aina tarvittaessa käytettävissämme.


Lue lisää

KP LegalLandscape tukee brändioikeuksien arvon kasvattamista niiden tehokkaan hallinnan avulla