Ennakkotutkimuksilla varmistat, että et loukkaa toisten rekisteröityjä oikeuksia, eivätkä investoinnit brändisi suojaukseen valu hukkaan.

Ennen uuden brändin elementin valintaa on tärkeää tehdä ennakkotutkimus sen selvittämiseksi, voidaanko kyseinen brändin elementti ottaa käyttöön liiketoiminnassa loukkaamatta kenenkään aikaisempia oikeuksia ja voidaanko kyseiseen brändin elementtiin hankkia yksinoikeus eli voidaanko se muuttaa yrityksen omaisuudeksi. Teemme brändin elementtien maailmanlaajuisia ennakkotutkimuksia.


Tavaramerkin ennakkotutkimus

Tavaramerkin ennakkotutkimus 

Tavaramerkin ennakkotutkimus on tavaramerkin rekisteröitävyys- ja käytettävyystutkimus, jossa selvitetään, onko tietty brändinimi tai logo jo rekisteröity sellaisenaan tai samankaltaisena tutkittavilla markkinoilla (maissa). Tutkimus on tärkeä osa tavaramerkkien suunnitteluprosessia, koska se auttaa välttämään konflikteja ja ongelmia myöhemmin, kun brändi otetaan käyttöön tai haetaan rekisteröitäväksi. 

Tutkimuksessa tarkastellaan ja analysoidaan aikaisempia tavaramerkkejä, jotka saattavat olla samankaltaisia tai liittyä samankaltaisiin tuotteisiin tai palveluihin kuin se merkki, joka halutaan ottaa käyttöön ja rekisteröidä. Tavaramerkin ennakkotutkimuksen tarkoituksena on tunnistaa mahdolliset riskit ja estää oikeudellisia ongelmia aiheuttavan brändinimen tai logon käyttöönotto tai rekisteröintihakemus. Tavaramerkin ennakkotutkimus auttaa varmistamaan, että tavaramerkkiä voidaan käyttää huoletta ja sen rekisteröinti onnistuu sujuvasti.

Mallioikeuden ennakkotutkimus

Mallioikeuden ennakkotutkimus 

Mallioikeuden ennakkotutkimus on mallin rekisteröitävyys- ja käytettävyystutkimus, jossa arvioidaan, onko tietty muotoilu uusi ja omaperäinen, ja onko sille saatavissa mahdollisesti oikeudellista suojaa mallioikeuden kautta. Mallirekisteröinti suojaa ulkoasua, muotoa, ornamenttia tai kuvioita, jotka ovat uusia ja omaperäisiä. 

Mallin ennakkotutkimuksessa analysoidaan jo rekisteröityjä malleja, jotka saattavat olla samankaltaisia kuin malli, joka halutaan ottaa käyttöön ja rekisteröidä. Tarkoituksena on tutkia, olisiko uuden mallin käyttö ja/tai rekisteröinti todennäköisesti ristiriidassa jo olemassa olevien mallien kanssa. Mallioikeuden ennakkotutkimuksen tarkoituksena on tunnistaa mahdolliset esteet mallin käytölle ja rekisteröinnille ja arvioida mahdollisuudet saada mallille oikeudellinen suoja. Mallioikeuden ennakkotutkimus auttaa varmistamaan, että mallia voidaan käyttää huoletta ja se on suojattavissa mallioikeusrekisteröinnillä.