[Brändioikeudet-blogisarjamme 3. osa]

Esittelemme ensimmäisenä brändioikeutena toiminimen, joka on jokaiselle yritykselle pakollinen. ”Monet saattavat kuitenkin sekoittaa toiminimen ja tavaramerkin käsitteet keskenään, vaikka ne ovat kaksi eri asiaa”, Jani Kaulo kertoo. Lue miten toiminimioikeus eroaa tavaramerkkioikeudesta.

Toiminimen funktio on erottaa yritys muista yrityksistä

Toiminimellä tarkoitetaan yrityksen rekisteröityä nimeä, aputoiminimeä sekä vakiintunutta toissijaista tunnusta siinä maassa, jossa yritys on rekisteröity. Yritystä ei voi perustaa ilman toiminimeä. Suomessa yritysten toiminimet löytyvät kaupparekisteristä. Suomalaisia toiminimiä voi etsiä YTJ-hakupalvelussa.

Toiminimen funktiona on siis erottaa kyseinen yritys muista yrityksistä. Toiminimen on erotuttava riittävästi aikaisemmista saman alan yritysten rekisteröidyistä toiminimistä, jotta se kelpaa rekisteriin yrityksen viralliseksi nimeksi. Jos nimi ei kelpaa, rekisteriviranomainen ilmoittaa siitä ja pyytää uusia toiminimiehdotuksia.

Toiminimirekisteröinti ei muodosta oikeutta tavaramerkkiin 

Monet saattavat kuitenkin sekoittaa toiminimen ja tavaramerkin käsitteet keskenään, vaikka ne ovat kaksi eri asiaa. Toiminimi on tärkeä osa yrityksen identiteettiä ja sitä suojataan eri tavoin eri maissa. Toiminimi ei kuitenkaan muodosta oikeutta tavaramerkkiin, joka on toiminimestä erillinen brändioikeus.

Toiminimi ei erota yrityksen tarjoamia tuotteita tai palveluita muiden yritysten vastaavanlaisista tuotteista tai palveluista, ellei yritys ole valinnut samaa nimeä myös tavaramerkikseen. Toiminimirekisteröinti ei siis luo tavaramerkkioikeuksia, vaan tavaramerkki pitää rekisteröidä erikseen.

Toiminimi yksin ei ole riittävä brändioikeus − sitä ei voi myöskään lisensoida 

On myös hyvä huomata, että monissa maissa toiminimi saa hyvin heikkoa suojaa tai ei suojaa lainkaan. Toiminimi ei ole varsinainen nimioikeus, vaan yritykselle välttämätön yksilöintikeino. Esimerkiksi kansainvälistä toimintaa harjoittavalle yritykselle pelkkä toiminimi ei ole riittävä suojamuoto. Tässä tapauksessa tavaramerkkien rekisteröinti eri markkinoilla on suositeltavaa.

Vaikka toiminimeä voi aina käyttää yritystoiminnassa, sitä ei kuitenkaan voi käyttää tavaramerkinomaisesti eli tavaroiden ja palveluiden tunnuksena, vaan ainoastaan yksilöimään yritys eli yrityksen nimenä. Toisin sanoen, toiminimi ei välttämättä suojaa sitä, että joku toinen käyttäisi samankaltaista nimeä samanlaisilla tuotteilla tai palveluilla.

Lisäksi on tärkeää huomioida, että toiminimioikeutta ei voi lisensoida. Tämä tarkoittaa sitä, että yritys ei voi antaa toiselle yritykselle lupaa käyttää omaa toiminimeään tietyissä tilanteissa tai markkinoilla. Tähänkin tarvitaan tavaramerkkioikeus.

Haluatko kasvattaa brändioikeuksiesi arvoa? Ota yhteyttä!

Varaa maksuton konsultaatio

Maria Puronvarsi, maria.puronvarsi@kaulopartners.fi, +358 40 669 0527
Jani Kaulo, jani.kaulo@kaulopartners.fi, +358 40 637 5442


Lue lisää

Rekisteröi tavaramerkkisi – vakiintumiseen ei kannata luottaa [Brändioikeudet-blogisarjamme 7. osa]

Mitä tarkoittaa tavaramerkin erottamiskyky ja miksi se on tärkeä? [Brändioikeudet-blogisarjamme 6. osa]

Tavaramerkin suojaaminen rekisteröinnillä [Brändioikeudet-blogisarjamme 5. osa]

Tavaramerkki on keskeisin brändioikeus [Brändioikeudet-blogisarjamme 4. osa]

Brändioikeudet brändiarvoksi [Brändioikeudet-blogisarjamme 2. osa]

Brändielementit brändioikeuksiksi [Brändioikeudet-blogisarjamme 1. osa]