[Brändioikeudet-blogisarjamme 5. osa]

Brändioikeudet-blogisarjamme viidennessä osassa Jani Kaulo kiteyttää perussäännön brändioikeuden hankkimiseksi tavaramerkkirekisteröinnillä. ”Lähtökohtana on, että tavaramerkki kannattaa rekisteröidä maissa, joissa yritys markkinoi ja myy tuotteita tai palveluita tai valmistaa tuotteita”. Listasimme muutkin keskeiset säännöt tavaramerkkirekisteröintejä suunnittelevien yritysten pohdittaviksi.

Missä ovat yrityksesi markkinat nyt – missä aiot toimia lähitulevaisuudessa? 

Kun yrityksesi pohtii tavaramerkkisuojausta, pääsääntö on, että tavaramerkit kannattaa suojata rekisteröinnillä kaikissa niissä maissa, joissa niitä käytetään, mukaan lukien tuotteiden valmistusmaat. Rekisteröintiä kannattaa hakea myös niissä maissa, joissa tavaramerkki jo tunnetaan tai joissa se aiotaan ottaa käyttöön lähitulevaisuudessa.

Tavaramerkin käytöllä tarkoitetaan käytännössä kaikkia niitä maita,

✓ joihin markkinointia kohdennetaan

✓ joihin on myyntiä

✓ joissa on asiakkaita

✓ joissa tuotteita valmistetaan

✓ joihin yhtiön kotisivut on kohdennettu

Tavaramerkkirekisteröinnin tarpeellisuutta eri maissa arvioitaessa kannattaa pohtia, tukevatko vastaukset seuraaviin kysymyksiin tavaramerkin rekisteröintiä kussakin maassa:

✓ Onko maakohtainen verkkotunnus rekisteröity kyseisessä maassa?

✓ Mitä kieltä markkinointimateriaaleissa käytetään?

✓ Minkä maiden valuuttoihin viitataan?

✓ Missä maissa yrityksellä on jakelijoita tai edustajia?

✓ Missä maissa tuote tai palvelu on saatavilla?

Tavaramerkin suojausstrategia ohjaa tekemään yrityksen resursseihin oikein mitoitettuja valintoja

Koska yrityksellä voi olla useita tavaramerkkejä ja osa maista voi olla liiketoiminnan kannalta hyvin pienessä roolissa, kaikkia tavaramerkkejä ei välttämättä kannata hakea rekisteröitäviksi kaikissa maissa.

Valintojen helpottamiseksi tavaramerkit tulisi jakaa kategorioihin sen mukaan, miten tärkeitä ne ovat yrityksen liiketoiminnalle (A, B, C, D…). Palaamme tähän tarkemmin Brändioikeudet-blogisarjamme seuraavassa osassa.

Tavaramerkin suojausstrategian ja kustannusarvioiden laatimisessa kannattaa hyödyntää tavaramerkkiasiamiehen asiantuntemusta ja kokemusta. Suojausta on mahdollista laajentaa myös vaiheittain ja jaksottaa rekisteröinteihin kohdistettuja investointeja.

Tavaramerkkirekisteröinti suojaa vain yksilöityjä tavaroita ja palveluita 

Tavaramerkin suoja kohdistuu aina tiettyihin rekisteröintiin sisällytettyihin tavaroihin ja palveluihin. Kaikki maailman tavarat ja palvelut on jaettu 45 kansainväliseen tavaraluokkaan. Nykyään lähtökohta on, että pelkkä luokkanumero ei enää riitä rekisteröintihakemuksessa, vaan tavarat ja palvelut tulee yksilöidä.

Näin ollen on tärkeää, että tavarat ja palvelut tulee määriteltyä oikein, ja tavara- ja palveluluettelot tehdään riittävän laajoiksi. Uusia tavaroita tai palveluita ei voi enää lisätä myöhemmin jo olemassa olevaan rekisteröintiin, vaan se edellyttää aina uutta rekisteröintihakemusta.

Tavaramerkkirekisteröinti on aina maantieteellisesti rajattu

Tavaramerkkirekisteröinti on aina maantieteellisesti rajattu, joten koko maailman kattavaa tavaramerkkirekisteröintiä ei ole olemassa. Tämän takia rekisteröinneille on vaihtoehtoisia kansallisia, alueellisia ja kansainvälisiä rekisteröintikanavia.

Yksittäiseen maahan kohdistuvaa tavaramerkkisuojaa ja tavaramerkkirekisteröintiä voidaan hakea kansallisella tavaramerkkihakemuksella kussakin maassa.

Kansallisia tavaramerkkihakemuksia kustannustehokkaampi keino hakea tavaramerkkisuojaa useissa maissa on niin sanottu kansainvälinen tavaramerkkihakemus, joka voidaan kohdentaa haluttuihin maihin. Suurin osa maailman keskeisistä maista on mukana tässä kansainvälisessä tavaramerkkirekisteröintijärjestelmässä, joskaan eivät kaikki.

Kansainvälisesti toimivien suomalaisyritysten kannattaa useimmiten aloittaa suojan hakeminen alueellisella EU-tavaramerkkihakemuksella. EU-tavaramerkkirekisteröinti on voimassa paitsi Suomessa vastaavasti kuin kansallinen tavaramerkkirekisteröinti PRH:ssa, myös kaikissa muissa EU-maissa.

Yritykselle sopivimman ja kustannustehokkaimman rekisteröintikanavan valinnassa kannattaa hyödyntää tavaramerkkiasiamiehen asiantuntemusta ja kokemusta.

Ota yhteyttä!

Varaa maksuton konsultaatio

Maria Puronvarsimaria.puronvarsi@kaulopartners.fi+358 40 669 0527
Jani Kaulojani.kaulo@kaulopartners.fi+358 40 637 5442

Lue lisää

Rekisteröi tavaramerkkisi – vakiintumiseen ei kannata luottaa [Brändioikeudet-blogisarjamme 7. osa]

Mitä tarkoittaa tavaramerkin erottamiskyky ja miksi se on tärkeä? [Brändioikeudet-blogisarjamme 6. osa]

Tavaramerkki on keskeisin brändioikeus [Brändioikeudet-blogisarjamme 4. osa]

Toiminimi ei ole riittävä brändioikeus kansainvälisillä markkinoilla [Brändioikeudet-blogisarjamme 3. osa]

Brändioikeudet brändiarvoksi [Brändioikeudet-blogisarjamme 2. osa]

Brändielementit brändioikeuksiksi [Brändioikeudet-blogisarjamme 1. osa]