[Brändioikeudet-blogisarjamme 2. osa]

”Brändioikeuksien rekisteröintien kattavuus sekä brändin elementtien erottamiskyvyn aste vaikuttavat merkittävästi siihen, kuinka vahva tai heikko brändioikeus on markkinoilla”, sanoo Jani Kaulo. Hän listaa tekijöitä, jotka vaikuttavat brändin arvonmuodostukseen.

Markkina-asema luo perustan brändiarvolle

Brändin arvoon vaikuttavat moninaiset tekijät, jotka liittyvät sekä markkina-asemaan että brändioikeuksiin. Brändin asema markkinoilla ja myynnin volyymi muodostavat perustan brändin arvolle.

Myynnin aikaansaama voitto ja myyntikate ovat tärkeitä mittareita, jotka heijastavat brändin markkina-arvoa. Lisäksi lisenssitulot voivat nostaa brändiarvoa merkittävästi. Brändin suosio ja tunnettuus vaikuttavat asiakkaiden ostokäyttäytymiseen, sillä ne luovat odotuksia tuotteen tai palvelun laadusta ja luotettavuudesta.

Brändioikeuksien hankkimista arvioitava investointina

Brändioikeuksien kuten tavaramerkkien ja mallioikeuksien hankkimisesta syntyy kustannuksia, jotka on nähtävä investointeina. Nämä investoinnit ovat perusteltuja, jos ne tuottavat brändille vahvan aseman sekä pitkän ja tuottoisan eliniän.

Keskeinen kysymys on, olisiko samalla rahalla mahdollista luoda kokonaan uusi brändi, joka on myynnillisesti yhtä arvokas.

Uudelleenbrändäys voi aiheuttaa yritykselle merkittäviä kustannuksia liittyen uuden brändin nimen, logon ja brändin muiden elementtien sekä markkinointimateriaalien suunnitteluun ja markkinoinnin uudelleenrakentamiseen. Siksi onkin arvioitava tarkasti, mikä merkitys brändin elementtien vaihtamisella voisi olla tuotteiden myyntiin ja asiakkaiden suhtautumiseen.

Brändioikeuksien merkitys markkinoinnissa

Brändielementtien oikeudellinen suoja vaikuttaa markkinoinnin suunnitteluun. Ostavatko asiakkaat tuotetta tai palvelua sen ominaisuuksien vai brändin perusteella? 

Tieto auttaa suuntaamaan markkinointia oikein. Tunnettuja brändin elementtejä käytetään korostuneesti markkinoinnissa. 

Rekisteröintien kattavuus ja brändin elementtien erottamiskyky nostavat brändiarvoa

Brändioikeuksien rekisteröintien kattavuudella maantieteellisesti sekä tuotteittain ja palveluittain on suuri merkitys brändiarvoon. Rekisteröidyn brändinimen arvoa nostaa myös sen soveltuvuus ja rekisteröitävyys eri kielialueille ja eri kulttuureissa.

Myös brändielementtien erottamiskyvyn eli omintakeisuuden aste vaikuttaa merkittävästi siihen, kuinka vahva tai heikko brändioikeus on markkinoilla. Lisäksi lähellä olevat rekisteröinnit voivat haastaa brändioikeuksien asemaa.

Brändiarvo on yhdistelmä myyntiä ja brändioikeuksia

Brändin elementtien arvoon vaikuttavat monenlaiset tekijät, jotka liittyvät sekä markkinatalouden lainalaisuuksiin että brändioikeuksiin. Myyntivolyymi, voitto ja brändin tunnettuus ovat keskeisiä markkina-aseman muodostumisessa. Samalla brändin elementtien oikeudellinen suoja, rekisteröintitilanne ja kansainvälinen merkitys ovat avainasemassa brändiarvon muodostumisessa.

Menestyvän brändin taustalta löytyy erottautumista, tehokasta markkinointia, laadukkaita tuotteita tai palveluita, positiivisia asiakaskokemuksia sekä brändielementtien suojaamista ja puolustamista oikeudellisten keinojen avulla.

Haluatko kasvattaa brändisi arvoa? Ota yhteyttä!

Varaa maksuton konsultaatio

Brändioikeudet brändiarvoksi_KauloPartners

Maria Puronvarsi, maria.puronvarsi@kaulopartners.fi, +358 40 669 0527

Jani Kaulo, jani.kaulo@kaulopartners.fi, +358 40 637 5442


Lue lisää

Rekisteröi tavaramerkkisi – vakiintumiseen ei kannata luottaa [Brändioikeudet-blogisarjamme 7. osa]

Mitä tarkoittaa tavaramerkin erottamiskyky ja miksi se on tärkeä? [Brändioikeudet-blogisarjamme 6. osa]

Tavaramerkin suojaaminen rekisteröinnillä [Brändioikeudet-blogisarjamme 5. osa]

Tavaramerkki on keskeisin brändioikeus [Brändioikeudet-blogisarjamme 4. osa]

Toiminimi ei ole riittävä brändioikeus kansainvälisillä markkinoilla [Brändioikeudet-blogisarjamme 3. osa]

Brändielementit brändioikeuksiksi [Brändioikeudet-blogisarjamme 1. osa]