Tiesitkö, että pk-yritykset voivat tänäkin vuonna saada 1500 euroa EU-tukea tavaramerkki- tai mallioikeushakemustensa virastomaksuihin? Euroopan teollisoikeusvirasto EUIPO:n hallinnoima pk-yritysrahasto, SME Fund, ottaa vastaan arvosetelihakemuksia 16.12.2022 saakka. Avustusohjelma jatkuu myös vuonna 2023. Uusi hakuikkuna aukeaa tämän hetkisen tiedon mukaan tammikuun puolessa välissä.

Onko brändin tai muotoilun suojaus juuri nyt ajankohtaista yrityksessäsi? Jos on, IPR-arvosetelihakemus kannattaa jättää pikimmiten. Avustuksia on saatavilla läpi vuoden, mutta pk-yritysrahaston varoilla on yläraja, ja avustukset myönnetään hakemusten saapumisjärjestyksessä. Vuonna 2022 rahastosta on käytettävissä 15 miljoonaa euroa tavaramerkki- tai mallihakemuksiin tai näiden esiselvityksiin (”IP Scan”).

Pk-yritys voi saada tukea tavaramerkkien tai mallien hakemuskuluihin enintään 1500 euroa. Korvauksen myöntämisen ehdot ja korvausosuudet ovat vuonna 2022 paremmat kuin vuonna 2021, ja yritys voi hakea ja saada tukea myös 2022, vaikka olisi saanut sitä 2021.

Tukihakemukseen voi sisällyttää useamman kuin yhden joko kansallisen tai EU-tavaramerkki- tai yhteisömallihakemuksen virastokuluja ja saada niistä 75 %:n korvauksen. Vuonna 2022 korvaukseen voi sisältyä myös useamman kuin yhden tavara- tai palveluluokan lisämaksuja tai muitakin hakemuskuluja kuten tutkimus-, rekisteröinti- ja julkistusmaksuja.

Jos haet tukea esimerkiksi yhdelle EU-tavaramerkkihakemukselle, jonka virastomaksut yhdessä luokassa ovat 850 euroa, saat avustusta tästä yhdestä hakemuksesta 637,50 euroa. Saat korvauksen myös mahdollisista lisäluokkamaksuista.

Vuonna 2022 on mahdollista hakea ja saada myös 50 %:n korvaus kansainväliselle virastolle WIPOlle jätetyistä jatkohakemuksista EU-alueen ulkopuolella. Korvausta voi hakea sekä perusmaksuista että nimeämismaksuista niissä maissa, joissa suoja halutaan voimaan.

EUIPO:n mukaan käytännössä yli 90 % tukihakemuksista hyväksytään, mikäli yritys on luokiteltavissa pk-yritykseksi (alle 250 työntekijää, liikevaihto maksimissaan 50 MEUR), se on rekisteröity EU-alueella ja sen ilmoittama alv-tunnus on pätevä EU:n sisäiseen liiketoimintaan.

Tuki maksetaan EUIPO:n Ideas Powered for business -palvelun yhteyteen perustetusta SME Fund -avustusohjelmasta, jolla autetaan eurooppalaisia pk-yrityksiä hyödyntämään immateriaalioikeuksiaan.

Koska korvauksen maksaa EUIPO (EU), yrityksen ei tarvitse ilmoittaa saamaansa SME Fund -rahoitusta mahdollisissa muissa yritystukihakemuksissaan (esim. Business Finland), joihin sovelletaan kansallista rahoitusta sääteleleviä de minimis -rahoitusehtoja.

Miten haen IPR-arvoseteliä?

Perusperiaate: jätä ensin tukihakemus ja odota myönteistä tukipäätöstä. Saat päätöksen 30 päivän tai viimeistään 60 päivän kuluessa. Et voi jättää ensin tavaramerkki- tai mallihakemuksia ja vasta sen jälkeen hakea korvausta. Hakemuskulut eivät ole avustuskelpoisia, jos hakemukset on jätetty jo ennen myönteisen tukipäätöksen saamista.

Rekisteröidy ja kirjaudu käyttäjäksi pk-yritysrahastoon EUIPOn Ideas Powered for Business -palvelussa. Pääset sen jälkeen jättämään sähköisen tukihakemuksen.

Yrityksesi perustietojen lisäksi pakollisia liitedokumentteja ovat tuore alv-todistus, joka osoittaa yrityksesi olevan laillisesti olemassa, sekä pankin sertifikaatti/tiliote, josta ilmenee yrityksesi IBAN-tilinumero, BIC/SWIFT, tilin avauspäivä ja tilin haltijan nimi. Kun vaaditut liitedokumentit (.pdf) ovat olemassa, itse tukihakemuksen jättäminen sähköisessä palvelussa sujuu sukkelasti.

Sinulla on hyvä olla valmiina suojaussuunnitelma, mutta rahoitusta hakiessa et vielä tarvitse tarkkaa suunnitelmaa siitä, kuinka monta tavaramerkkiä tai mallia tukihakemuksesi koskee, kuinka monessa tavara- tai palveluluokassa haet suojaa, tai haluatko mahdollisesti laajentaa suojaa myös EU-alueen ulkopuolelle. Hakemuksen käsittelyaikana ehdit vielä tarkentaa suojaussuunnitelmaasi.

Arvosetelihakemuksessa riittää, että valitset haetko tukea tavaramerkki- ja/tai mallihakemusten virastomaksuihin tai mahdollisesti IP Scan -esianalyysipalveluun = Arvoseteli 1 (yhteensä max. 1500 eur) vai patenttihakemuskuluihin = Arvoseteli 2 (max. 750 eur).

Heti myönteisen rahoituspäätöksen saatuasi voimme jättää hakemukset yhteisesti laaditun suojaussuunnitelman mukaan. Kun hakemukset ovat vireillä, voit hakea korvausta toteutuneista virastokuluista EUIPOn sähköisessä palvelussa. Arvosetelit ovat voimassa neljä kuukautta avustuksen myöntämishetkestä.

Haluatko kasvattaa brändisi arvoa pitkäjänteisesti?

Tutkimuksen mukaan vain 9 % Euroopan pk-yrityksistä omistaa immateriaalioikeuksia. Ne, jotka omistavat, tahkoavat 68 % parempaa liikevaihtoa työntekijää kohden kuin yritykset, jotka eivät ole investoineet aineettomaan omaisuuteen.

Kaulo & Partners auttaa suojauksen suunnittelussa ja brändien arvon kasvattamisessa. Suojausinvestoinnit tuottavat parhaiten, kun suojaus suunnitellaan strategisesti ja pitkällä tähtäimellä, ei vain yksittäisinä rekisteröinteinä.

Ota yhteyttä matalalla kynnyksellä ja avaa keskustelu yrityksesi brändioikeusstrategista:

Maria Puronvarsi, maria.puronvarsi@kaulopartners.fi, 040 669 0527
Jani Kaulo, jani.kaulo@kaulopartners.fi, 040 637 5442

Lue lisää tarjolla olevista rahoituksista:

Tiedätkö, mitä Business Finlandin rahoituksia voit hyödyntää yrityksesi brändioikeuksien suojaamisessa ja kansainvälisen kasvun tukena? Innovaatioseteli on paljon julkisuutta saanut rahoitus, mutta vientimarkkinoille tähtääville pk-yrityksille on tarjolla muitakin tukia, joihin on mahdollista sisällyttää IPR-asiantuntijapalvelua aineettoman omaisuuden suojaamiseksi ja sen kaupallistamiseksi.