[Brändioikeudet-blogisarjamme 1. osa]

"Mitä korkeampi on brändin tuoma lisäarvo ja mitä heikommin sen elementit on suojattu brändioikeuksilla, sitä suuremman houkutuksen ja mahdollisuuden se jättää kilpailijoillesi hyötyä brändisi jäljittelemisestä tai suorasta kopioinnista", kirjoittaa Jani Kaulo blogissaan. Tämä blogi käynnistää blogisarjamme, joka pureutuu brändioikeuksien strategiseen hoitamiseen ja johtamiseen – unohtamatta käytännön neuvoja ja vinkkejä brändinhaltijoille. 

Brändielementit brändioikeuksiksi_KauloPartners

Yksinoikeus brändiin saadaan brändioikeuksien kautta

Tuotteen ja palvelun hinta määräytyy sen arvon pohjalta, jonka asiakas kokee saavansa ostamalla kyseisen tuotteen tai palvelun. Asiakas on valmis maksamaan kokemaansa arvoa vastaavan hinnan.

Brändi puolestaan on tämän arvon viestimistä asiakkaalle. Brändi muodostuu erilaisista elementeistä, kuten sanoista, kuvioista, niiden yhdistelmistä, iskulauseista, tuotteiden ja pakkausten ulkomuodoista, väreistä, äänistä, musiikista, tuoksuista jne. Yksinoikeus brändin elementteihin voidaan saada brändioikeuksien kautta.

Mitä ovat toisiaan täydentävät brändioikeudet?

Brändioikeuksia ovat yrityksen viralliset rekisteröidyt nimet eli toiminimet ja aputoiminimet, tuotteiden ja palveluiden tunnukset eli tavaramerkit, kotisivujen osoitteet eli verkkotunnukset, tuotteiden tai pakkausten muotoilu eli mallioikeudet, ja sisällöt eli tekijänoikeudet.

Toiminimi liittyy aina yrityksen rekisteröintiin ja yksilöi kyseisen yrityksen, mutta ei sen tuotteita tai palveluita. Toiminimeä ei myöskään voi lisensoida tai luovuttaa toiselle. Toiminimi yksinään ei siis ole riittävä brändioikeus yritykselle.

Tavaramerkki eli trademark voi olla mikä tahansa nimi, muu sanamerkki, symboli tai kuvio, jota käytetään elinkeinotoiminnassa tavaroiden ja palvelujen tunnuksena tarkoituksena erottaa nämä toisten valmistamista tai myymistä tavaroista ja palveluista. Tavaramerkin käyttöoikeus voidaan lisensoida tai luovuttaa toiselle tulojen hankkimiseksi.

Verkkotunnus tai tuttavallisemmin domain on nimi, jota käytetään internetosoitteena yksilöimään tiettyjen verkkosivujen sijainti. Usein yrityksen toiminimi ja osa sen tavaramerkeistä on rekisteröity myös verkkotunnuksina. Verkkotunnusta pidetäänkin tärkeänä brändioikeutena verkkoympäristössä, ns. toissijaisena tunnuksena tavaramerkin rinnalla.

Mallioikeus on tuotteen tai pakkauksen tai niiden osan ulkomuoto, joka ilmenee tuotteen tai sen koristelun piirteistä kuten linjoista, ääriviivoista, väreistä, muodosta, pintarakenteesta tai materiaalista. Myös tavaramerkkinä tai yritystunnuksena käytetty logo voi olla rekisteröity mallioikeus.

Tekijänoikeus eli copyright suojaa erilaisia luovan työn teoksia, kuten videoita, esitteitä, kotisivujen ulkoasua, tekstejä, kuvia. Myös teoskynnyksen ylittävä, tavaramerkkinä tai yritystunnuksena käytettävä logo voi olla tekijänoikeutena suojattu.

Brändioikeudet kasvattavat brändiarvoa – saat tuotteistasi ja palveluistasi paremman hinnan

Kaikille näille brändioikeuksille on yhteistä, että ne antavat haltijalleen yksinoikeuden hyödyntää kyseistä brändielementtiä. Brändioikeuksien välinen rajanveto ei ole kuin maiden rajaviivat kartassa, vaan erityisesti visuaaliset tavaramerkit, mallioikeudet ja tekijänoikeudet menevät suojamuotoina ajoittain päällekkäin.

Kaikille brändioikeuksille on kuitenkin yhteistä, että niiden arvo ilmenee siinä, minkä lisän ne antavat tuotteen tai palvelun hintaan. Mitä suurempi on brändielementtien tuottama lisähinta ja mitä huonommin ne on suojattu brändioikeuksilla, sitä enemmän ne houkuttelevat ja mahdollistavat kilpailijoiden hyötymisen brändielementtejä jäljittelemällä tai suoraan kopioimalla.

Haluatko kasvattaa brändioikeuksiesi arvoa pitkäjänteisesti? Ota Yhteyttä!

Varaa maksuton konsultaatio


Lue lisää

Rekisteröi tavaramerkkisi – vakiintumiseen ei kannata luottaa [Brändioikeudet-blogisarjamme 7. osa]

Mitä tarkoittaa tavaramerkin erottamiskyky ja miksi se on tärkeä? [Brändioikeudet-blogisarjamme 6. osa]

Tavaramerkin suojaaminen rekisteröinnillä [Brändioikeudet-blogisarjamme 5. osa]

Tavaramerkki on keskeisin brändioikeus [Brändioikeudet-blogisarjamme 4. osa]

Toiminimi ei ole riittävä brändioikeus kansainvälisillä markkinoilla [Brändioikeudet-blogisarjamme 3. osa]

Brändioikeudet brändiarvoksi [Brändioikeudet-blogisarjamme 2. osa]