Autamme laatimaan toimitus- ja hankintasopimuksia, jotka ehkäisevät mahdollisia riitatilanteita jo ennalta, kun sopimussuhde on molemmille osapuolille yksityiskohdiltaan mahdollisimman selkeä.


Toimitus- ja hankintasopimukset


Toimitus- ja hankintasopimukset

Toimitussopimus on sopimus, joka määrittelee toimitettavien tai hankittavien tuotteiden tai palveluiden yksityiskohdat. Se määrittää myös vastuut, velvoitteet, oikeudet ja odotukset toimituksen aikana.


Tyypillisesti toimitus- ja hankintasopimuksessa sovitaan vähintään seuraavista asioista:

  • Osapuolet: Toimittaja eli se, joka toimittaa tuotteita tai palveluita; ostaja eli se, joka vastaanottaa toimitetut tuotteet tai palvelut.

  • Toimitettavat tavarat tai palvelut: Määritellään tarkasti toimitettavat tuotteet tai palvelut mukaan lukien laatu, määrä ja muut yksityiskohdat.

  • Hinta ja maksuehdot: Sovitaan toimituksen hinnasta ja maksuehdoista, kuten maksutavoista, laskutuksesta ja maksuaikatauluista.

  • Toimitusaika: Määritellään tuotteiden tai palveluiden toimituspäivämäärä tai aikajänne.

  • Takuu: Määritellään toimittajan antama takuu tuotteille tai palveluille.

  • Vastuun siirto: Sovitaan siitä, kuka kantaa riskin mahdollisista vahingoista toimituksen aikana.

  • Omistusoikeus: Määritellään, milloin omistusoikeus siirtyy toimitettuihin tuotteisiin.

  • Sopimuksen päättäminen: Sovitaan ehdot sopimuksen purkamiselle tai irtisanomiselle.

  • Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu: Sovitaan minkä maan lainsäädäntöä sovelletaan ja kuinka mahdolliset riidat ratkaistaan.