Autamme ratkaisemaan riitoja neuvotteluteitse ilman kalliita ja aikaavieviä tuomioistuinkäsittelyjä – tarvittaessa puolustamme oikeuksiasi myös oikeudessa.


Sovintosopimukset


Sovintosopimukset

Sovintosopimuksen tarkoituksena on ratkaista osapuolten välinen riita tai kiista. Sovintosopimus määrittelee yleensä kumpaakin osapuolta koskevat velvoitteet ja ehdot, joita molempien osapuolten odotetaan noudattavan riidan ratkaisemiseksi.

Sovintosopimus on tehokas tapa ratkaista riitoja ilman pitkää ja kallista oikeudenkäyntiä. Se tarjoaa molemmille osapuolille mahdollisuuden vaikuttaa lopulliseen sopimukseen, säästää aikaa ja rahaa sekä välttää mahdollisia oikeudenkäyntikustannuksia ja riskejä. 


Tyypillisesti sovintosopimuksessa sovitaan vähintään seuraavista asioista:

  • Osapuolet:

  • Riidan kuvaus: Selkeä kuvaus riidasta tai kiistasta, joka on ollut olemassa.

  • Sovintosopimuksen tarkoitus: Tarkka kuvaus siitä, miten osapuolet aikovat ratkaista riidan.

  • Sovinnon ehdot: Molempien osapuolten velvoitteet ja oikeudet sovitun ratkaisun mukaisesti.

  • Sovinnon täytäntöönpano: Mekanismit sovinnon täytäntöönpanemiseksi.

  • Luopuminen oikeustoimista: Osapuolten sopimus siitä, että he eivät enää jatka tai aloita oikeustoimia toisiaan vastaan tässä asiassa.

  • Sopimusrikkomus: Mitä tapahtuu, jos toinen osapuoli rikkoo sopimusta.

  • Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu: Minkä maan lainsäädäntöä sovelletaan ja kuinka mahdolliset riidat ratkaistaan.

  • Luottamuksellisuus: Mitkä tiedot ovat luottamuksellisia ja miten niitä tulee käsitellä.