Autamme laatimaan yrityksesi edut turvaavat kaupalliset sopimukset, jotka ehkäisevät mahdollisia riitoja jo ennalta.


Myynti- ja ostosopimukset


Myynti- ja ostosopimukset

Myynti- ja ostosopimukset ovat kaupallisia sopimuksia, jotka säätelevät tuotteen tai palvelun myyntiä ja ostamista. Myyntisopimus on sopimus, jossa myyjä sitoutuu luovuttamaan omaisuuden ostajalle tiettyä hintaa vastaan. Ostosopimus on sitova sopimus, jossa ostaja sitoutuu ostamaan ja myyjä myymään tietyn määrän tiettyjä tuotteita tai palveluita sovittuun hintaan ja ehdoin. Ne määrittelevät myös molempien osapuolten oikeudet ja velvollisuudet kaupan suorittamiseksi.


Tyypillisesti myynti- ja ostosopimuksissa sovitaan vähintään seuraavista asioista:

 • Osapuolet

 • Sopimuksen kohde: Määritellään tuotteet ja palvelut, joita myydään/ostetaan.

 • Hinta ja maksuehdot: Sovitaan hinnasta ja maksuehdoista, kuten maksutavoista, laskutuksesta ja maksuaikatauluista.

 • Toimitus: Sovitaan toimituspaikka ja -aika.

 • Omistusoikeuden siirtyminen: Määritellään, miten ja milloin omistusoikeus siirtyy ostajalle.

 • Tarkastus ja hyväksyntä: Sovitaan tuotteen tarkastus- ja hyväksymismenettelyistä.

 • Vastuu toimituksesta: Sovitaan, kumpi osapuoli vastaa kuljetuksesta ja toimituksesta.

 • Takuu ja palautusoikeus: Määritellään takuun ehdot ja mahdolliset palautusoikeudet.

 • Vastuunrajoitukset ja vahingonkorvaus: Sovitaan myyjän vastuun rajoituksista ja vahingonkorvausvelvollisuudesta.

 • Sopimuksen kesto ja päättäminen: Määritellään sopimuskausi ja ehdot, joilla sopimus voidaan päättää.

 • Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu: Sovitaan, minkä maan lainsäädäntöä sovelletaan ja kuinka mahdolliset riidat ratkaistaan.

 • Luottamuksellisuus: Määritellään luottamukselliset tiedot.