Huolehdimme siitä, että immateriaalioikeudet on huomioitu kattavasti erillisillä IPR-lausekkeilla kaikissa laatimissamme valmistus-, lisenssi- ja franchising-sopimuksissa.Valmistus- ja lisenssisopimukset

Valmistussopimus on sopimus, jossa yksi osapuoli (yleensä omistaja tai haltija) antaa toiselle osapuolelle oikeuden valmistaa tuotteita, jotka perustuvat immateriaalioikeuksiin, kuten patentteihin, tekijänoikeuksiin tai tavaramerkkeihin. 

Lisenssisopimus antaa toiselle osapuolelle oikeuden käyttää tiettyä immateriaalioikeutta tietyin ehdoin. Lisenssisopimus määrittelee sen, miten ja missä laajuudessa lisensoitua omaisuutta voidaan käyttää. Lisenssisopimukset ovat yleisiä erityisesti tavaramerkkien, ohjelmistojen, tekijänoikeuksien, patenttien ja muiden immateriaalioikeuksien alalla. Lisenssisopimus on tärkeä asiakirja, joka auttaa suojelemaan sekä lisenssiantajan että lisenssinsaajan oikeuksia ja etuja. 

Esimerkkejä lisenssisopimuksen kohteena olevasta omaisuudesta:

 • Tavaramerkit: Oikeus käyttää tiettyä tavaramerkkiä tietyissä tuotteissa ja/tai palveluissa sekä niiden markkinoinnissa.

 • Tekijänoikeudet: Oikeus käyttää tiettyä sisältöä tai luovaa tuotosta.

 • Franchising: Oikeus käyttää tietyssä liiketoiminnassa tiettyä brändiä, liiketoimintamallia ja tuotteita.

 • Ohjelmistot: Käyttöoikeus tiettyyn ohjelmistoon.

 • Patentit: Oikeus käyttää tiettyä keksintöä.

Tyypillisesti valmistus- ja lisenssisopimuksessa sovitaan vähintään seuraavista asioista:

 • Osapuolet: Lisenssinantaja (omistaja) ja lisenssinsaaja (käyttäjä).

 • Lisenssin kohde: Määritellään tarkasti mitä tuotetta, palvelua tai teknologiaa lisenssisopimus koskee.

 • Käyttöoikeudet: Määritellään käyttöoikeuden laajuus, kuten käyttöalue, käyttöaika, käyttötarkoitus ja käytön mahdolliset rajoitukset.

 • Korvaus: Sovitaan korvauksesta (rojalti), jonka lisenssinsaaja suorittaa lisenssin antajalle lisenssin käytöstä. Tämä voi olla kertakorvaus, kuukausittainen maksu, prosentuaalinen osuus myynnistä tai muu sovittu maksutapa.

 • Käyttörajoitukset: Määritellään tarkasti missä, miten ja kuka voi käyttää lisensoitua omaisuutta.

 • Immateriaalioikeuksien omistusoikeus: Määritellään, että lisenssin antaja säilyttää omistusoikeuden lisensoituun omaisuuteen.

 • Takuut ja vastuut: Määritellään mahdolliset takuut ja vastuut, joita lisenssin antaja tarjoaa lisensoitua omaisuutta koskien.

 • Muut ehdot ja edellytykset: Voidaan määritellä muita ehtoja ja edellytyksiä, kuten lisensoitua omaisuutta koskevat muutokset, päivitykset, tukipalvelut ja ylläpito.

 • Sopimuksen päättäminen: Määritellään ehdot, joiden mukaan sopimus voidaan päättää, mukaan lukien mahdolliset seuraamukset ja takaisinotto-oikeudet.

 • Sopimuksen voimassaoloaika: Määritellään, kuinka kauan lisenssisopimus on voimassa.

 • Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu: Sovitaan minkä maan lakeja sovelletaan ja kuinka mahdolliset riidat ratkaistaan.Franchising-sopimukset

Franchising-sopimuksella yritys (franchising-antaja) myöntää toiselle yritykselle (franchising-saaja) oikeuden käyttää sen brändiä, liiketoimintakonseptia ja liiketoiminnan toimintamalleja tietyllä alueella tai tietyssä paikassa. 

Tyypillisesti franchising-sopimuksessa sovitaan vähintään seuraavista asioista:

 • Osapuolet

 • Brändin käyttöoikeus: Määritellään, miten ja missä laajuudessa franchising-saaja saa käyttää franchising-antajan brändiä, nimeä, logoja ja muita brändin elementtejä.

 • Alueelliset rajoitukset: Määritellään, millä alueilla tai paikoissa franchising-saaja saa harjoittaa liiketoimintaa.

 • Alkumaksut ja rojaltit: Franchising-saajan tulee usein maksaa franchising-antajalle alkumaksu sopimuksen solmimisen yhteydessä. Lisäksi sopimuksessa määritellään jatkuvat rojaltimaksut, jotka franchising-saaja maksaa franchising-antajalle liiketoiminnan harjoittamisen jatkumisesta.

 • Liiketoiminnan toimintamallit: Määritellään tarkasti, miten liiketoimintaa tulee harjoittaa, mukaan lukien tuotteiden tai palveluiden laatuvaatimukset, toimintaprosessit, hinnoittelu ja markkinointi.

 • Koulutus ja tuki: Franchising-antaja tarjoaa yleensä koulutusta ja tukea franchising-saajalle, jotta tämä pystyy menestymään liiketoiminnassaan. Sopimus määrittelee, millaista koulutusta ja tukea tarjotaan ja miten se toteutetaan.

 • Sopimuksen kesto ja päättämisehdot: Määritellään, kuinka pitkäksi ajaksi sopimus on voimassa ja millaiset ovat ehdot, joiden perusteella sopimus voidaan päättää, esimerkiksi rikkomusten tai muiden syiden vuoksi.

 • Sopimuksen uusiminen ja muutokset: Määritellään ehdot sopimuksen uusimisesta ja mahdollisista muutoksista sopimukseen.

 • Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu: Sovitaan minkä maan lakeja sovelletaan ja kuinka mahdolliset riidat ratkaistaan.