Autamme laatimaan yrityksesi edut turvaavat alihankintasopimukset, jotta jälkikäteisille riitaisille tulkinnoille ei jää sijaa.


Alihankintasopimukset

Alihankintasopimukset

Alihankintasopimus on sopimus, jossa yksi yritys (tilaaja tai pääurakoitsija) ulkoistaa osan työstä, palveluista tai tuotannosta toiselle yritykselle (aliurakoitsijalle).

Alihankintasopimus tehdään yleensä silloin, kun pääurakoitsija ei kykene tai halua hoitaa kaikkia tarvittavia tehtäviä itse. Alihankintasopimuksia käytetään laajasti monilla eri toimialoilla, kuten rakennus-, valmistus- ja palvelualoilla. 


Tyypillisesti alihankintasopimuksessa sovitaan vähintään seuraavista asioista:

 • Osapuolet

 • Sopimuksen kohde: Määritellään, mitä työtä tai palvelua aliurakoitsija suorittaa.

 • Hinta ja maksuehdot: Määritellään hinta, alennukset ja maksuehdot.

 • Sopimuksen kesto: Määritellään sopimuksen voimassaoloaika ja sen päättymisehdot.

 • Työn laatuvaatimukset: Määritellään työn laatuvaatimukset ja odotukset.

 • Oikeudet ja velvollisuudet: Määritellään kummankin osapuolen oikeudet ja velvollisuudet.

 • Immateriaalioikeudet: Sovitaan, kuka omistaa alihankinnan tuloksena syntyneet immateriaalioikeudet.

 • Vastuunrajoitukset ja vahingonkorvaus: Sovitaan alihankkija vastuunrajoituksista ja mahdollisesta vahingonkorvausvelvollisuudesta.

 • Sopimuksen muutokset: Sovitaan menettelytavoista ja ehdoista, jotka liittyvät sopimuksen muuttamiseen.

 • Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu: Määritellään, minkä maan lainsäädäntöä sovelletaan ja kuinka mahdolliset riidat ratkaistaan.

 • Luottamuksellisuus: Määritellään luottamukselliset tiedot.

 • Sopimuksen siirto: Määritellään ehdot, joilla sopimuksen osapuoli voi siirtää sopimuksen toiselle osapuolelle.

 • Vakuutukset: Määritellään tarvittavat vakuutukset ja niiden voimassaoloaika.

 • Sopimuksen päättyminen ja purkaminen: Määritellään ehdot, jotka liittyvät sopimuksen päättymiseen tai purkamiseen.