Autamme laatimaan aiesopimuksen tai esisopimuksen yrityksesi tärkeitä neuvotteluja varten – näin lujitat luottamusta tahtotilasta. Neuvottelujen edetessä laadimme lopullisen sopimuksen tarkennetuin ehdoin. 


Aiesopimus

Aiesopimus

Aiesopimus on sitoumus kahden osapuolen välillä, joka ilmaisee heidän aikomuksensa neuvotella tulevasta sopimuksesta.

Aiesopimus ei velvoita pääsopimuksen tekemiseen, vaan se asettaa kehyksen ja tavoitteet tulevien sopimusneuvottelujen perustaksi. Aiesopimuksella osapuolet osoittavat halukkuutensa aloittaa neuvottelut ja yrittää saavuttaa lopullinen sopimus.


Tyypillisesti aiesopimuksessa sovitaan vähintään seuraavista asioista:

 • Osapuolet

 • Tarkoitus: Aiesopimuksen tarkoitus ja sen päämäärät.

 • Ehdot: Tärkeimmät ehdot, jotka tulee ottaa huomioon lopullisessa sopimuksessa.

 • Neuvottelut: Sitoutuminen neuvottelemaan toisen osapuolen kanssa.

 • Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu: Minkä maan lainsäädäntöä sovelletaan ja kuinka mahdolliset riidat ratkaistaan.

 • Neuvottelukielto: Mahdollinen kielto neuvotella muiden kanssa aiesopimuksen aikana.

 • Luottamuksellisuus: Määritellään luottamuksellisena pidettävät tiedot.

 • Sopimuksen kesto: Aiesopimuksen voimassaoloaika ja sen päättymisehdot.


Esisopimus

Esisopimus

Esisopimus on jo sitova sopimus, joka sisältää tiettyjä ehtoja, joihin molemmat osapuolet ovat sitoutuneet. Esisopimus on usein käytetty väline varmistamaan, että molemmat osapuolet ovat sitoutuneet tiettyihin ehtoihin ennen kuin lopullinen sopimus laaditaan. 


Tyypillisesti esisopimuksessa sovitaan vähintään seuraavista asioista:

 • Osapuolet

 • Sopimuksen kohde: Yksityiskohtainen kuvaus sovitusta asiasta.

 • Ehdot: Kaikki ehdot, jotka molemmat osapuolet ovat hyväksyneet.

 • Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu: Minkä maan lainsäädäntöä sovelletaan ja kuinka mahdolliset riidat ratkaistaan.

 • Luottamuksellisuus: Tietojen luottamuksellisuus.

 • Sopimuksen kesto: Esisopimuksen voimassaoloaika ja sen päättymisehdot.