KAULO & PARTNERS OY:N TIETOSUOJASELOSTE

            


1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Lakiasiaintoimisto Kaulo & Partners Oy

Eteläesplanadi 2

00130 Helsinki

puh. 040 6375442

kaulopartners@kaulopartners.fi

2. Rekisterin nimi

Kaulo & Partners Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri.

3. Rekisterin peruste ja tarkoitus.

Käsittelemme asiakkaidemme henkilötietoja asiakassuhteen valmisteluun, hallintaan, hoitoon ja ylläpitoon liittyviä tarkoituksia varten. Käsittelemme henkilötietoja asiakkaan ja yrityksemme välisen sopimussuhteen valmistelemiseksi sekä täytäntöönpanemiseksi eli esimerkiksi toimeksiannon hoitamiseen sekä asiakaspalveluun.

Lisäksi käsittelemme henkilötietoja oikeutettujen etujemme perusteella, kuten markkinointiin sekä palvelujemme kehittämiseen liittyen.

4. Rekisterin sisältö

Käyttötarkoitus määrittää sen, minkälaisia tietoja missäkin tilanteessa keräämme. Käsittelemämme tiedot voivat vaihdella sen perusteella, mitä palvelujamme käytetään ja miten niitä käytetään eli henkilöt voivat myös itse vaikuttaa siihen, mitä tietoja käsittelemme.

Voimme käsitellä mm. seuraavia tietoja:

  • Nimi, yhteystiedot (postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet), sukupuoli, titteli tai asema organisaatiossa ja kieli sekä yksityisasiakkaiden osalta henkilötunnus;
  • Asiakkuuteen ja sen hoitamiseen liittyvät tiedot, kuten yhteydenpito, viestintä, toimeksiannot, laskutus ja osallistuminen yrityksen tapahtumiin;
  • Suoramarkkinointisuostumukset ja -kiellot


5. Tietolähteet

Pääasiallisesti henkilötiedot kerätään suoraan henkilöltä itseltään tai toimeksiantoon liittyvältä kolmannelta osapuolelta, kun valmistelemme tai hoidamme toimeksiantoa. Tietoja kerätään toimeksiannon valmistelun ja hoitamisen, tilaisuuksiin ilmoittautumisen ja osallistumisen tai palautteen/yhteydenoton yhteydessä tai myöhemmin asiakkuuden tai yhteistyösuhteen aikana.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää lisäksi yhteistyökumppaniemme rekistereistä, yritysten verkkopalveluista ja applikaatioista sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

Verkkosivustollamme käytetään evästeitä, joiden avulla keräämme sivuston kävijätilastoja. Käytämme sivustollamme kolmannen osapuolen tarjoamaa analytiikkaohjelmistoa (Google Analytics). Voit milloin tahansa poistaa evästeet käytöstä selaimesi asetuksissa.

6. Tietojen luovutus ja vastaanottajat

Tietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta sivullisille. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Henkilötietojen käsittelyssä voidaan käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia, jolloin tietosuojalainsäädännön vaatimuksista huolehditaan sopimuksin.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Pääsy sähköisesti ylläpidettäviin tietoihin edellyttää henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan antamista. Sellainen tieto, johon liittyy salassapito- ja vaitiolovelvollisuus, käsitellään tehtyjen sopimusten ja hyvän asiamiestavan velvoittamalla tavalla.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on erilaisia oikeuksia liittyen henkilötietoihinsa.

Rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti.


Tämä tietosuojaseloste on myös saatavilla PDF-tiedostona tästä linkistä