World Trademark Review’n (WTR) vuoden 2022 tutkimusjulkaisu WTR1000 – the World’s Leading Trademark Professionals – listaa Kaulo & Partnersin perustajan Jani Kaulon tavaramerkkialan johtavien asiantuntijoiden sarjaan. Hänet on listattu myös brändinhaltijoiden suosittelemana asiantuntijana tuoteväärennösten vastaisessa työssä.

WTR1000 2022 kuvaa Jani Kauloa erityisesti brändioikeuksien tiukkana puolustajana ja kansainvälisten brändinhaltijoiden edustajana tuoteväärennösasioissa:

“Recently departing from Kolster to set up his own boutique, Kaulo & Partners, Jani Kaulo excels at hard-core enforcement matters. He has orchestrated seizures of counterfeit goods for over 200 global brand owners and is a superb advocate before the Finnish and EU courts.”

WTR1000 – the World’s Leading Trademark Professionals

WTR1000 on luokitellut Jani Kaulon yhdeksi Suomen johtavista tavaramerkkiasiantuntijoista jo vuodesta 2016 lähtien. Listalle pääseminen ei kuitenkaan merkitse siellä pysymistä, vaan suositukset on ansaittava joka vuosi uudelleen. 

World Trademark Review (WTR) on tavaramerkkialan riippumaton julkaisu, joka toteuttaa vuosittain taustaselvityksiin ja haastatteluihin perustuvan tutkimuksen alan kansainvälisistä asiantuntijoista yli 80 maassa. Sen tuloksena syntyy ja päivittyy WTR1000 – The World’s Leading Trademark Professionals -hakemisto ja tietokanta asiantuntijoista, joita sekä asiakkaat että kansainväliset kollegat suosittelevat.

Tutkimus on toteutettu 12 vuoden ajan. WTR1000 on pelkästään tavaramerkkialan ammattilaisiin keskittyvä tutkimus ja tietokanta, joka on vakiinnuttanut asemansa ”go-to”-asiantuntijapankkina niille, jotka etsivät luotettavaa juridista tavaramerkkiosaamista eri maissa.