Jani Kaulo osallistui Kaulo & Partnersin edustajana tavaramerkkialan eurooppalaiseen päätapahtumaan ECTA-konferenssiin Kööpenhaminassa 16.-18.6.2022. Kaulo & Partners on aktiivisesti mukana edistämässä tavaramerkkialan lainsäädäntöä, alan käytäntöjä ja kansainvälistä yhteistyötä ECTAn hallintoneuvostossa sekä kansainvälisen kaupan komiteassa.

ECTA Annual Conference keräsi pandemiatauon jälkeen fyysisesti yhteen reilusti yli 600 osallistujaa: tavaramerkkialan ja brändinhaltitijoiden lakimiehiä, tavaramerkkivirastojen tutkijoita, IPR-tuomioistuinten edustajia sekä muita alan sidosryhmiä.

“Tapahtuma tarjosi jälleen paljon ajankohtaista asiaa esimerkiksi riitojen ratkaisusta, lisensoinnista, valitusmenettelyistä ja viimeisimmistä oikeustapauksista. Vuosikonferenssi on myös mainio tilaisuus tavata sekä vanhoja että uusia tavaramerkkialan kollegoja, tiivistää yhteistyötä ja pysyä ajan tasalla eri maiden kehityssuunnista”, Jani Kaulo summaa konferenssin antia.

ECTA-konferenssit ovat perinteisesti hyvin asiapitoisia. Tänäkin vuonna konferenssi sisälsi paljon käytännönläheisiä, ajatuksia ja keskustelua herättäviä asiantuntijapuheenvuoroja kokoavalla teemaotsikolla ”DESIGNING THE FUTURE”. 

EU:n IPR-tuki pk-yrityksille jatkuu − startupeilla parannettavaa brändioikeuksien hyödyntämisessä

”Suomalaisille pk-yrityksille positiivinen uutinen oli muun muassa se, että Euroopan teollisoikeusvirasto EUIPO kertoi, että SME Fund -rahoitus eli EU:n tuki tavaramerkki- ja mallihakemusten virastokuluihin tai näiden esiselvityksiin tulee jatkumaan mitä todennäköisimmin myös vuonna 2023. Ja kannattaa toki muistaa, että rahoitusta voi yhä hakea myös tänä vuonna niin kauan kuin tälle vuodelle varatusta 15 miljoonan euron budjetista riittää varoja. Mikäli brändinsuojaus on ajankohtaista yrityksessäsi, tukihakemus kannattaa laittaa vireille pikimmiten”, Jani Kaulo kannustaa startup- ja pk-yrityksiä. Lue tarkemmat tiedot rahoituksen hakemisesta täältä.

Konferenssin eräs huomionarvoinen teema oli myös IP-oikeuksien merkitys erityisesti startup-yrityksille pääomasijoittajien houkuttelussa ja rahoituksen saamisessa.

”Startupit eivät kiinnitä riittävästi huomiota immateriaalioikeuksiin, vaikka tutkimukset osoittavat, että IP-oikeuksien ja pääomarahoituksen saamisen välillä on selkeä yhteys. Alkuvaiheessa kun yrityksellä ei vielä ole valmista tuotetta tai palvelua eikä vakiintunutta asiakaskuntaa, sen hallussa olevalla IP-omaisuudella on iso merkitys, kun riskipääomasijoittajat arvioivat yrityksen potentiaalia ja laskevat yritykselle arvoa.”

ECTA edustaa eurooppalaisen tavaramerkkialan yhteistä näkemystä

ECTA, Euroopan yhteisöjen tavaramerkkiyhdistys (European Communities Trademark Association), on tavaramerkkialan ammattilaisten, brändinhaltijoiden ja muiden alan sidosryhmien kuten tavaramerkkivirastojen tutkijoiden ja oikeuslaitosten edustajien muodostama yhteisö.

ECTA:lla on yli 1500 jäsentä kaikista EU:n jäsenvaltioista ja sen ulkopuolelta. Sen tehtävänä on edistää immateriaalioikeusyhteisön tietämystä ja ammattitaitoa tavaramerkkien, mallien, tekijänoikeuksien ja muiden immateriaalioikeuksien aloilla Euroopan unionissa.

ECTA on myös aktiivisesti mukana kehittämässä tavaramerkkialan eurooppalaista lainsäädäntöä, käytäntöjä ja kansainvälistä yhteistyötä. ECTA perustettiin vuonna 1980, ja neljässäkymmenessä vuodessa siitä on muodostunut EU:n ja kansallisten päättäjien, eurooppalaisten tuomioistuinten ja kansainvälisten immateriaalioikeusjärjestöjen asiantuntijaelin, joka ottaa kantaa kysymyksiin, jotka liittyvät tavaramerkkeihin, malleihin, tekijänoikeuksiin, verkkotunnuksiin ja epäreiluun kilpailuun Euroopan unionissa.

ECTAn voi sanoa edustavan eurooppalaisen immateriaalioikeusyhteisön yhteistä mielipidettä.

Jani Kaulo ECTA:n hallintoneuvostossa ja kansainvälisen kaupan komiteassa

Jani Kaulo on toiminut ECTAn luottamustehtävissä vuodesta 2018 alkaen: Kiina-työryhmän jäsenenä vuosina 2018-2020, ECTAn hallintoneuvoston jäsenenä vuodesta 2019 sekä kansainvälisen kaupan komitean jäsenenä vuodesta 2020. Näissä rooleissaan hän toimii aktiivisesti brändinhaltijoiden etujen puolustajana. Kansainvälisen kaupan komitean jäsenenä hän pääsee seuraamaan tiiviisti myös EU:n ja kolmansien maiden välisiä kauppaneuvotteluja IPR-näkökulmasta ja tuomaan esille ECTA:n ja brändinhaltijoiden näkemyksiä neuvotteluihin.

Kiina-työryhmän työ jatkuu kansainvälisen kaupan komiteassa ja on yhä yksi komitean painopistealueista.

“Viime aikoina on ollut nähtävissä selvää positiivista kehitystä Kiinan suunnalla siinä mielessä, että tavaramerkkikaappauksia on havaittu aikaisempaa vähemmän. Toivomme, ettei kyse ole vain koronapandemian aiheuttamasta väliaikaisesta muutoksesta, vaan lainsäädäntöön tehtyjen parannusten siirtymisestä käytännön tasolle lakia soveltavissa elimissä.”

ECTA-konferenssin päätösillallinen jäi vaikuttavuudessaan osallistujien mieleen. Kööpenhamina näytti tapahtumaosaamistaan kansainväliselle yleisölle.