World Trademark Review (WTR) on julkaissut tavaramerkkialan yrityksiä ja asiantuntijoita arvioivan vuosittaisen tutkimuksensa tulokset. WTR1000 2023 listaa Jani Kaulon yhtenä johtavista ja suositelluista tavaramerkkialan ammattilaisista Suomessa. 

WTR1000 2023 kuvaa Jani Kauloa kokeneena tavaramerkkiasiamiehenä, joka on omistautunut rakentamaan pitkäaikaisia asiakassuhteita. Hän saa kiitosta asiantuntijuudestaan tuoteväärennösten vastaisessa taistelussa, tavaramerkkiportfolioiden globaalissa hallinnassa sekä kokemuksestaan puolustaa brändioikeuksia tarvittaessa myös tuomioistuimissa:

At IP boutique Kaulo & Partners, seasoned attorney Jani Kaulo is dedicated to building long-lasting relationships with clients through providing the highest quality trademark service. Kaulo excels in anti-counterfeiting and global portfolio management and is a well-versed advocate before the Finnish and EU courts.”

Kiitämme kaikkia asiakkaitamme sekä tavaramerkkialan kansainvälisiä kollegoitamme hyvästä yhteistyöstä ja luottamuksesta palveluihimme. Samalla onnittelemme kaikkia kollegoitamme, jotka ovat myös saaneet tunnustusta asiantuntijuudestaan WTR1000 2023 -julkaisussa.

WTR1000 – the World’s Leading Trademark Professionals

WTR1000 on tavaramerkkialan riippumaton julkaisu, joka toteuttaa vuosittain taustaselvityksiin ja haastatteluihin perustuvan tutkimuksen alan kansainvälisistä asiantuntijoista yli 80 maassa. Sen tuloksena syntyy ja päivittyy WTR1000 – The World’s Leading Trademark Professionals -tietokanta asiantuntijoista, joita sekä asiakkaat että kansainväliset kollegat suosittelevat.

WTR 1000 on ainoa tutkimusjulkaisu, joka on jo 13 vuoden ajan keskittynyt yksinomaan tavaramerkkialan parhaiden yritysten ja asiantuntijoiden tunnistamiseen.