WIPR − World Intellectual Property Review – on listannut Kaulo & Partnersin perustajan Jani Kaulon yhtenä maailman johtavista IPR-alan lakimiehistä vuonna 2023.

Global IP Leader -tunnustus kertoo poikkeuksellisesta omistautumisesta sekä laaja-alaisesta asiantuntijuudesta ja johtajuudesta IPR-alalla.

Jani Kaulo pitää Global IP Leader -tunnustusta merkityksellisenä myös nykyisessä poliittisesti polarisoituneessa maailmantilanteessa.

”IPR-ala on jo lähtökohtaisesti hyvin kansainvälinen ja perustuu maantieteelliset rajat ylittävään luottamukselliseen yhteistyöhön eri maiden kollegoiden kanssa. Pyrkimys yhteisöllisyyteen ja hyvään yhteistyöhön on hyvin vastakkainen trendi nykyisessä polarisaation ilmapiirissä, jossa erilaiset poliittiset intressit ajavat vastakkainasettelua”, Jani Kaulo sanoo.

”Alan johtavien asiantuntijoiden tehtävänä on myös pyrkiä harmonisoimaan lainsäädäntöä ja käytäntöjä ja edesauttaa alan kehitystä IP-oikeuksien haltijoiden eduksi. Vaikka eturistiriitoja on, alan ammattilaiset voivat vaikuttaa osaltaan siihen, että kansainvälisen kaupan esteitä olisi mahdollisimman vähän.”

Mikä on WIPR Leaders?

WIPR Leaders on yksi tunnetuimmista immateriaalioikeusalan johtavia ammattilaisia maailmanlaajuisesti arvioiva ja esittelevä julkaisu ja tietokanta. Se listaa yli 2 500 tavaramerkki-, tekijänoikeus- ja patenttialan lakimiestä ja asiantuntijaa, jotka tutkimusryhmä karsii laajasta ehdokkaiden joukosta arvioimalla ehdokkaiden työhistoriaa, käytännön kokemusta, alan asiantuntijuutta ja merkittäviä asiakastoimeksiantoja. Arvioinnissa huomioidaan lisäksi aktiivisuus asiantuntija-artikkeleiden julkaisussa sekä asiakkaiden ja tulevien immateriaalioikeusalan ammattilaisten kouluttaminen IPR-asioissa.