Uutta brändiä vastaavien keskeisten verkkotunnusten saatavuus kannattaa varmistaa hyvissä ajoin ennen kuin tehdään lopullinen päätös uuden brändin nimestä – samoin kuin sen rekisteröitävyys tavaramerkkinä, muistuttaa lakimiehemme Maria Puronvarsi.

Uusien tuotemerkkien lanseeraaminen on kiehtovaa! Mutta muistavatko brändäys- ja markkinointitiimit brändioikeuksien suojauksen näiden merkittävien investointien turvaamiseksi?

Uutta brändiä lanseerattaessa huolellinen suunnittelu on tärkeää myös brändioikeuksien saatavuuden ja rekisteröitävyyden näkökulmista sekä oman toimintavapauden varmistamiseksi markkinoilla ilman riskiä muiden yritysten omistamien IP-oikeuksien loukkaamisesta.

Siksi brändäys- ja markkinointitiimien tulee työskennellä tiiviissä ja aktiivisessa yhteistyössä lakitiimin tai lakikumppanin kanssa jo mahdollisimman varhaisessa suunnitteluvaiheessa brändioikeuksiin liittyvien liiketoimintariskien välttämiseksi.

Ennen kuin uusi tuotemerkki lanseerataan, on tärkeää tarkistaa sekä verkkotunnusten saatavuus että uuden brändinimen rekisteröinnin edellytykset tavaramerkiksi. Kannattaa myös varautua valitsemaan toinen tai kolmas vaihtoehto, mikäli ensin valittua tuotemerkkiä ja verkkotunnusta ei voida rekisteröidä tai hankkia.

Verkkotunnuksia tarvitaan tukemaan tavaramerkkien suojaa

Verkkotunnukset ovat elintärkeitä brändioikeuksia yrityksille. Niitä tarvitaan vahvistamaan brändin ja tavaramerkin suojaa.

Perussääntö on, että verkkotunnukset tulee rekisteröidä niissä maissa, joissa yrityksesi harjoittaa liiketoimintaa, missä yrityksesi on läsnä ja missä tuotteita tai palveluita aiotaan tarjota.

Myös ennakoivia rekisteröintejä kannattaa harkita tulevien liiketoimintasuunnitelmien varmistamiseksi.

Mikäli verkkotunnuksia rekisteröidään kampanjaa varten, on suositeltavaa pitää rekisteröinnit voimassa paitsi kampanjan aikana, myös vähintään 1-2 vuotta kampanjan päättymisen jälkeen.

Brändioikeusstrategia tukee uusien tuotemerkkien lanseerausta

Brändioikeusstrategia varmistaa, että yrityksellä on huolellisesti valmisteltu toimintamalli myös uusien brändien lanseeraukseen. Verkkotunnukset ovat tärkeä osa brändioikeusstrategiaa.

Kun yrityksessä on jo ennalta mietitty prosessi ja kriteerit sille missä, milloin ja miten rekisteröintejä haetaan ja miten brändioikeuksia valvotaan ja puolustetaan, se helpottaa myös uusien brändien lanseerausta ja brändioikeuksien suunnittelua riittävän aikaisessa vaiheessa.

Brändioikeusstrategiaan kuuluu myös brändioikeusportfolion säännöllinen kartoitus siitä, ovatko rekisteröinnit ajan tasalla.

Autamme mielellämme yrityksiä laatimaan brändioikeusstrategioita brändien suojaamiseksi, puolustamiseksi ja niiden arvon kasvattamiseksi liiketoiminnalle. Autamme myös kaikissa tavaramerkkeihin, verkkotunnuksiin ja muihin brändioikeuksiin liittyvissä ennakkoselvityksissä, pohdinnoissa ja ongelmatilanteissa.

Lue myös: MITÄ TARKOITTAA TAVARAMERKIN EROTTAMISKYKY JA MIKSI SE ON TÄRKEÄ?

Ota yhteyttä:


Maria Puronvarsi
Partner, Licensed Legal Counsel, EU Trademark and Design Attorney
maria.puronvarsi@kaulopartners.fi,  +358 40 669 0527

Jani Kaulo
Managing Partner, Licensed Legal Counsel, EU Trademark and Design Attorney
jani.kaulo@kaulopartners.fi,  +358 40 637 5442