Tuoteväärennöksiä myydään yhä enemmän verkossa, eikä se ole koskaan ”uhriton rikos”. Lakiharjoittelijamme Isabella Savela kirjoitti blogin monirikollisuudesta tuoteväärennösten takana.

Kun tarkastellaan kauppiaita, jotka myyvät väärennettyjä tavaroita, saattaa vaikuttaa siltä, että he ovat kaikki yksittäisiä myyjiä, joilla ei ole todellista yhteyttä toisiinsa. Todellisuudessa väärennettyjen design-tuotteiden myynti on kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden hallitsema suuri toimiala. Kuluttajilla ei tule yleensä mieleen, mitä seurauksia väärennettyjen design-tuotteiden ostamisesta voi seurata. Se on ymmärrettävää, koska monilta puuttuu tieto siitä, kuinka vaarallista se todellisuudessa on. 

Yleensä väärennettyjen design-tuotteiden ostamisen oletetaan olevan "uhriton rikos", josta vahingoittuvat vain suuryritykset. Saatetaan ajatella, että ostopäätös on vaaraton ja säästää vain yksinkertaisesti rahaa. Tuoteväärennökset eivät kuitenkaan vahingoita pelkästään suuria yrityksiä, vaan ne vaikuttavat myös lukuisiin yksittäisiin henkilöihin, kuten hikipajan työntekijöihin (jotka ovat yleensä lapsia) vailla laillista suojaa, alipalkattuihin tehdastyöläisiin, jotka työskentelevät vaarallisissa olosuhteissa, ja itse kuluttajiin.

Lääketeollisuuden tuoteväärennösten vaarat 

Väärennetyt lääkkeet ja ruoat ovat erittäin vaarallisia, koska ne sisältävät yleensä monia haitallisia kemikaaleja, jotka voivat johtaa pitkäaikaisiin terveysongelmiin tai jopa kuolemaan. Koska väärennettyjen tuotteiden valmistuksessa on kyse vain mahdollisimman ison voiton tuottamisesta, tuotteita ei valmisteta ihmisten turvallisuutta ajatellen. Esimerkiksi väärennetyt vaatteet ovat usein huonolaatuisia, eivätkä ne välttämättä täytä turvallisuusstandardeja, kuten palonkestävyyttä. Väärennetyt meikki- ja kauneustuotteet voivat sisältää erilaisia hyvin haitallisia ainesosia. Nämä voivat aiheuttaa vakavia allergisia reaktioita ja mahdollista pitkäaikaista haittaa iholle, silmille ja hiuksille.

Vuonna 2006 kiinalainen kemikaalien valmistaja myi dietyleeniglykolia, joka tunnetaan myös pakkasnesteen vaikuttavana aineena, lääkelaatuisena glyseriininä eurooppalaiselle yritykselle ja jakeli sen Panamassa (Bogdanich W, Hooker J.  New York Times. 6. toukokuuta 2007. From China to Panama, a trail of poisoned medicine). Uhrit nielivät myrkyn, sillä sitä käytettiin usein yskänlääkkeen liuottimena. Myrkky aiheutti akuutin munuaisten vajaatoiminnan. Panaman hallituksen mukaan 219 ihmistä on kuollut dietyleeniglykoli-myrkytyksen aiheuttamaan munuaisten vajaatoimintaan. Terveysministeriö ja Maailman terveysjärjestö (WHO) uskovat, että vahvistetut kuolemat ovat luultavasti vain murto-osa kaikista kuolemista, sillä yli 60,000 pulloa yskänlääkettä ja joitakin vartalovoiteita olivat saastuneita.

Väärennettyjä lääkkeitä on kahdenlaisia: väärennetyt (falsified) tai huonolaatuiset (substandard) tuotteet. Väärennetyt lääketuotteet ilmoittavat vilpillisesti niiden koostumuksen, lähteen tai identiteetin. Lääkkeitä, jotka eivät täytä laatustandardeja ja spesifikaatioita, kutsutaan huonolaatuisiksi lääkevalmisteiksi. Tähän voi olla monia syitä, mukaan lukien virhe valmistuksessa tai varastoinnissa tai lääkkeet voivat olla vanhentuneita.

Maailman terveysjärjestö (WHO) teki marraskuussa 2017 yli 10,000 laboratorioarviointia lääkevalmisteista pieni- ja keskituloisilta mailta ympäri maailmaa. Väärennettyjen tai huonolaatuisten lääkkeiden määrä oli 33,6 % verenpainetaudin, syövän, epilepsian ja analgeettisten luokkien osalta. Tartuntatautien osalta väärennettyjen tai huonolaatuisten lääkkeiden prosenttiosuudet olivat seuraavat: ihmisen immuunikatovirus 4,2 %, antibiootit 7,2 %, tuberkuloosilääkkeet 6,7 % ja malarialääkkeet 11,8 %.

Tuoteväärennökset: tuottoisa liiketoiminta 

Euroopan johtavan lainvalvontaviranomaisen Europolin mukaan maailmanlaajuisten väärennettyjen tavaroiden markkinoiden arvo vuonna 2016 oli 461 miljardia dollaria eli 2,5 prosenttia maailmankaupasta. Päivitetty Europolin raportti (2020) osoittaa, että tuottoisiin IP (intellectual property) -rikoksiin osallistuvat eurooppalaiset järjestäytyneet rikollisjoukot tekevät ohella muitakin rikoksia pitääkseen toimintonsa pystyssä, mikä tunnetaan myös nimellä "poly-criminality" (monirikollisuus). IP-rikkomusten ohella tehdään useita liitännäisrikoksia kuten tietoverkkorikollisuutta, veronkiertoa, asiakirjoja koskevia petoksia, huumetuotantoa, huumekauppaa, pakkotyötä, lahjontaa ja terrorismia. Nämä rikokset joko helpottavat IP-loukkauksia tai ne tehdään niiden yhteydessä. Esimerkiksi tuotteiden väärentäjät voivat käyttää voittonsa huumekaupan rahoittamiseen ja myydä sekä väärennöksiä että laittomia huumeita samojen myyntikanavien kautta.

Europolin raportissa "IP Crime and Its Link to Other Serious Crimes" tarkastellaan konkreettisia esimerkkejä teollis- ja tekijänoikeusrikostapauksista, joita virasto ja sen jäsenvaltiot selvittivät vuonna 2016. Raportin tarkoituksena on osoittaa, että IP-rikos ei ole “uhriton rikos” vaan sitä tehdään yhdessä muiden rikosten nojalla. Lisäksi raportti tarjoaa poliittisille päättäjille uuden lähestymistavan näiden monimutkaisten asioiden käsittelemiseen tähtäävien lakien laatimiseen.

Tuoteväärennösten tuotanto ja kulutus

Joka tapauksessa tuotteen kulutuskysyntä ja tuoteväärennösten valmistus/myynti kulkevat käsi kädessä. Aidon tuotteen kysynnän kasvaminen kannustaa väärentäjiä valmistamaan ja myymään väärennettyjä tuotteita. Suurin osa kuluttajista ei välttämättä haluaisi edes ostaa väärennettyjä tavaroita ja joissakin tapauksissa he saattavat jopa olla väärennösten uhreja. Monet muut kuitenkin päättävät ostaa väärennöksiä säästääkseen rahaa.

Kuluttajat ostavat väärennettyjä tuotteita kahdesta yleisestä hintaan liittyvästä syystä. Usein aitoa tuotetta ei osteta sen korkeasta hinnasta johtuen tai väärennöksen ostamista pidetään viisaampana ostopäätöksenä. Oli syy mikä tahansa, päätös ostaa väärennös tekee kuluttajasta epäsuorasti osallisen laittomaan toimintaan rahoittamalla kansainvälistä järjestäytynyttä rikollisuutta. Väärennettyjen tavaroiden ostaminen tukee samalla kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden muita hankkeita, kuten ihmiskauppaa. YK:n mukaan tuoteväärennökset on yksi tuottoisimmista rikollisista toimista kansainvälisille järjestäytyneille ryhmille. Tuoteväärennösten valmistus ei ole “uhriton rikos” vaan päinvastoin, se vahingoittaa taloutta, tuottaa harmia yksityishenkilöille ja rahoittaa rikollisjärjestöjä.