Disneyn tunnetun mustavalkoisen Mikki Hiiri -hahmon tekijänoikeussuoja on päättymässä. Mitä tämä merkitsee? Lakiharjoittelijamme Julia Koikkalainen nostaa Mikki Hiiren esimerkkinä siitä, miten tekijänoikeudet ja tavaramerkit tukevat toisiaan.

Mustavalkoinen Mikki Hiiri -hahmo julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1928. Siitä lähtien se onkin nauttinut tekijänoikeudellista suojaa, jota jo kertaalleen pidennettiin vuonna 1998. Alun perin tekijänoikeussuojan tuli raueta 2004, mutta Kalifornian kongressin jäsen Sonny Bono ajoi Disneyn asiaa ja sai uuden pidennetyn tekijänoikeuslain läpi. Tämä johdatti Mikki Hiiren nykyiseen tilaansa, jonka mukaan tekijänoikeussuoja tulee päättymään 1.1.2024. Edellä mainittu ei kuitenkaan tarkoita sitä, että Mikki-Hiiri tulisi täysin vapautumaan "public domain" käyttöön. Näin ei tule käymään, koska Mikki Hiiri -hahmo ei nauti ainoastaan tekijänoikeussuojasta, vaan se on suojattu myös tavaramerkkinä.

Tekijänoikeussuoja

Tekijänoikeus tulee teokselle automaattisesti teoksen luomisen jälkeen ilman, että sitä erikseen haetaan. Tekijänoikeus suojaa kaikkia taiteellisen työn teoksia, jotka ovat omaperäisiä ja joissa näkyy tekijän oma leima tai uniikki kädenjälki. Suomessa tekijänoikeuslaki suojaa tekijänoikeudellista tunnusta 70 vuoden ajan tekijän kuolinvuoden päättymisestä alkaen.

Tavaramerkkisuoja

Toinen yhtä arvokas tapa suojata tunnuksen aineettomia oikeuksia on tavaramerkkisuoja. Tavaramerkki yhdistää elinkeinotoiminnassa tietyn tuotteen tai palvelun tiettyyn oikeudenhaltijaan. Tavaramerkin yksinoikeudellinen käyttö saadaan, kun tavaramerkki vakiinnutetaan tai se rekisteröidään tavaramerkkinä. Luonnollisesti paras suoja on tunnuksella, jota suojaa samanaikaisesti sekä tavaramerkkisuoja että tekijänoikeussuoja.

Tekijänoikeuden ja tavaramerkin suhde

Haasteita syntyy tilanteissa, joissa tavaramerkkioikeus ja tekijänoikeus samaan tunnukseen ovat eri oikeudenhaltijoilla. Esimerkki tällaisesta tapauksesta on tilanne, jossa peliyritys on tilannut graafiselta suunnittelijalta pelihahmon, jota suojaa tekijänoikeus. Tekijänoikeuden haltija on tässä tapauksessa pelihahmon luoja. Peliyritys voi hakea pelihahmolle tavaramerkkisuojaa, mutta ilman erillistä sopimusta tekijänoikeussuoja ei siirry haltijalta peliyritykselle.

Kiistatilanteissa tavaramerkkisuojan sekä tekijänoikeussuojan painoarvo punnitaan. Mikäli tavaramerkkioikeuden haltijalla ei ole tekijänoikeutta tunnukselle ja tekijänoikeuden haltija vaatii osuuttaan tuotosta, kiista ratkaistaan tekijänoikeuden haltijan eduksi. Tämä johtuu aikaperusteesta, sillä tekijänoikeus tuotteelle on syntynyt ennen tavaramerkkioikeutta, ja tekijänoikeuden haltijalla on näin ollen oikeus kumota tavaramerkin käyttö tuomioistuimessa. Tästä syystä yritysten on ensiarvoisen tärkeää olla valppaana ja ennen kaikkea tietoisia tekijänoikeuden ja tavaramerkkioikeuden eroista. Tällä tavoin tulevat kiistat voidaan ehkäistä. Edellä mainitussa esimerkkitapauksessa kuvitteellisen pelifirman on suositeltavaa sopia teoksen luojan kanssa tarkasti kummankin osapuolen omistus- ja käyttöoikeuksista. Tällaista sopimussuhdetta pohdittaessa onkin järkevää kääntyä osaavan asiamiehen puoleen, jotta oikeudet saadaan siirrettyä oikein.

Mikki Hiiri toimii hyvänä esimerkkinä

Mitä tulee yllä mainittuun tavaramerkin ja tekijänoikeuden luomaan "tuplasuojaan" tapauksessa Mikki Hiiri, Disneyn IPR-tiimi on onnistunut Mikki Hiiren immateriaalioikeuksien suojauksessa erinomaisesti, sillä hahmo pysyy suojattuna voimassa olevan tavaramerkkisuojan avulla tekijänoikeussuojan päätyttyäkin. Tapaus Mikki Hiiri toimii oivana esimerkkinä siitä, kuinka tärkeää yritysten on ymmärtää tavaramerkin ja tekijänoikeussuojan suhde sekä niiden eroavaisuudet aineettomien oikeuksien suojauksessa.