Tekoälyn kehityksessä ja sen saatavuudessa tavalliselle käyttäjälle on otettu merkittäviä kehitysaskeleita viime vuosina. Tämän myötä kuitenkin myös erilaisia tekijänoikeudellisia kysymyksiä on noussut pohdittaviksi, kuten tekijänoikeudella suojatun materiaalin käyttö tekoälyn opetuksessa, kirjoittaa blogissaan lakiharjoittelijamme Sofia Järvinen.

Tekoälyn kyky tuottaa sisältöä perustuu suureen määrään dataa, jolla sitä on opetettu ja johon sen kaikki luomukset perustuvat. Se missä määrin erilaista dataa voidaan käyttää, on yksi kysymyksistä tekoälyyn ja tekijänoikeuksiin liittyen. Yhdysvalloissa tämä on johtanut kanteisiin tekoäly-yrityksiä vastaan.

Oikeuskanteet Yhdysvalloissa

Kuvapalvelu Getty Images:n tammikuussa nostaman kanteen mukaan tekoäly-yritys Stability AI on väärinkäyttänyt sen yli 12 miljoonaa kuvaa tekoälykuvageneraattorinsa opetuksessa. Myös joukko kuvataiteilijoita on nostanut ryhmäkanteen Stability AI:ta vastaan samankaltaisin perustein.

Näissä kanteissa on kyse niin sanotusta ”fair use” -käsitteestä Yhdysvaltojen tekijänoikeuslainsäädännössä, joka sallii tekijänoikeudella suojatun materiaalin käytön poikkeustapauksissa. Määriteltäessä tätä kohtuullista käyttöä huomioidaan neljä tekijää: käytön tarkoitus ja luonne, kopioitavan teoksen luonne, käytetyn osan määrä ja oleellisuus suhteessa tekijänoikeuksin suojattuun teokseen kokonaisuutena ja käytön vaikutukseen potentiaaliseen markkinaan tai suojatun teoksen arvoon. Lisäksi muitakin tekijöitä voidaan ottaa huomioon, ja arviointi tapahtuu aina tapauskohtaisesti. Esimerkkejä käytöstä, joka saattaa olla sallittua, on materiaalin käyttö kritiikissä, kommentissa, journalistisessa tarkoituksessa, opetuksessa ja tutkimuksessa.

Mainittujen sekä muiden vastaavien oikeustapausten voidaan odottaa selventävän tämänhetkistä tilannetta tekijäoikeuksien ja tekoälyn suhteesta Yhdysvalloissa. Näitä päätöksiä ei kuitenkaan odoteta saatavan ainakaan tämän vuoden aikana. Lainsäädännön epäselvyydet tällä alueella on myös huomioitu esimerkiksi Yhdysvaltojen tekijänoikeusvirastossa, joka julkaisi maaliskuussa aloitteen selvittääkseen tekijänoikeuksiin ja tekoälyteknologiaan liittyviä kysymyksiä, mukaan lukien tekijänoikeudella suojatun materiaalin käyttö tekoälyn opetuksessa. Ottaen huomioon Yhdysvaltojen aseman markkinana ja sen vaikutuksen muihin maihin, on mielenkiintoista nähdä miten näitä kysymyksiä tullaan ratkaisemaan.

Tekijänoikeuden rajoitukset Suomessa

Suomen tekijänoikeuslainsäädännössä ei ole Yhdysvaltojen ”fair use” -käsitettä vastaavaa kohtuullisen käytön periaatetta. Suomessa kuitenkin tekijänoikeuksiin liittyy myös tiettyjä rajoituksia, kuten sitaattioikeus, joka sallii lainauksien ottamisen julkistetusta teoksesta hyvän tavan mukaisesti tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa, sekä yksityiskäyttöoikeus, joka sallii tietyin rajoituksin muutaman kopion valmistamisen teoksesta omaan käyttöön. Myös esimerkiksi tilapäisen kappaleen valmistaminen on sallittua, tämän ollessa väliaikaista tai satunnaista, välttämätön osa teknistä prosessia, jonka ainoana tarkoituksena on teoksen siirto verkossa kolmansien osapuolten välillä tai teoksen laillinen käyttö, eikä sillä ei ole itsenäistä taloudellista merkitystä.

Näihin jo aiemmin laissa olleisiin rajoituksiin perustuen on vaikea antaa varmaa vastausta kysymykseen tekoälyn koulutukseen käytetyn materiaalin tekijäoikeudellisesta asemasta. Tekijänoikeusdirektiivin (DSM) myötä tekijänoikeuslakiin sisällytetyt muutokset tuovat kuitenkin hieman selvyyttä asiaan. Huhtikuussa voimaan tullut uudistettu tekijänoikeuslaki sisältää tekijänoikeuksien rajoituksen teosten kappaleiden valmistuksesta tekstin- ja tiedonlouhintaa varten. Sen myötä henkilö, jolla on laillinen pääsy teokseen, saa valmistaa siitä kappaleita käytettäväksi tekstin- ja tiedonlouhintaa varten ja säilyttää kappaleita tätä tarkoitusta varten, jollei tekijä ole nimenomaisesti pidättänyt tätä oikeutta. Tekoälyn opetuksessa hyödynnetään tällaista lain tarkoittamaa tiedonlouhintaa.

Mikäli Yhdysvalloissa käynnissä olevien kanteiden tapaisia kiistoja ilmaantuisi Suomessa, niitä jouduttaisiin pohtimaan tapauskohtaisesti. Silloin harkintaan tulisi yksittäisen tekoälyohjelman toimintamalli, jota tarkasteltaisiin tekijänoikeuden rajoituksia vastaan. Näillä perustein vaikuttaisi siltä, että lähtökohtaisesti tekijänoikeuksin suojatun materiaalinkin käyttö voi olla sallittua, kunhan käytetty aineisto on tekoäly-yritykselle laillisesti saatavilla eikä tekijä ole pidättänyt oikeutta teoksen käyttöön tiedonlouhinnassa.

Lähteet:

Getty Images lawsuit says Stability AI misused photos to train AI – Blake Brittain, Reuters (6.2.2023)

Stability AI swerves copyright infringement allegations in response to Getty lawsuit – Tim Smith ja Kai Nicol-Schwarz, Sifted (3.5.2023)

Generative AI Has an Intellectual Property Problem – Gil Appel, Juliana Neelbauer ja David A. Schweidel, Harvard Business Review (7.4.2023)

U.S. Copyright Office Fair Use Index