Varoitamme uusia brändinimiä lanseeraavia yrityksiä tavaramerkkivirastojen tietokantoja hyödyntävistä verkkotunnuskaappareista. Keskeisten verkkotunnusten saatavuus on varmistettava ja huolehdittava niiden rekisteröinneistä jo ennen tavaramerkkihakemusten jättämistä.

”Olemme vastikään törmänneet verkkotunnuksen kaappaustapaukseen, jossa kolmas osapuoli rekisteröi verkkotunnuksen vilpillisessä mielessä omiin nimiinsä heti sen jälkeen, kun yrityksen uudesta brändinimestä oli jätetty EU-tavaramerkkihakemus Euroopan unionin teollisoikeuksien virastoon EUIPOon”, Jani Kaulo kertoo.

Tämä tuore tapaus koski .com-päätteisen verkkotunnuksen rekisteröintiä tunnukselle, joka on täysin identtinen EU-tavaramerkkihakemuksen kanssa.

”Uusia tuotemerkkejä lanseeraavien yritysten on hyvä olla tietoisia siitä, että EU-tavaramerkkihakemus voi tulla julkisesti nähtäville EUIPOn tietokannassa samana päivänä, kun hakemus on jätetty. Sen vuoksi kannattaa varmistaa jo ennen tavaramerkkihakemusten jättämistä, että keskeiset verkkotunnukset ovat vapaana ja rekisteröidä ne yrityksen nimiin myöhempien harmien välttämiseksi”, Jani Kaulo neuvoo.

Verkkotunnus ei saa oikeudettomasti perustua toisen suojattuun toiminimeen tai tavaramerkkiin. Mikäli näiden kanssa identtinen verkkotunnus on rekisteröity vilpillisessä mielessä eli hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa, on mahdollista hakea verkkotunnusta siirrettäväksi aiemman oikeuden haltijalle.

”Toisaalta, jos verkkotunnuksen haltija pystyy osoittamaan hyväksyttävän syyn verkkotunnuksen rekisteröinnille, haltija voi estää siirron. Mikäli verkkotunnuksen haltija tuo verkkotunnusosoitteeseen sisältöä, jossa käytetään identtistä tavaramerkkiä samoille tai samankaltaisille tavaroille ja/tai palveluille, kyseessä on tavaramerkinloukkaus”, Jani Kaulo kuvaa.

Lue lisää:

VERKKOTUNNUKSET UUSIEN BRÄNDIEN LANSEERAUKSESSA