Helsingistä kotiseudulleen Etelä-Pohjanmaalle asettunut Maria Puronvarsi on Kaulo & Partnersin lakimies ja perustajajäsen, jolle yrittäjyys on luonteva osa persoonaa. 

Kun Kaulo & Partnersin Jani Kaulo soitti ideastaan perustaa brändioikeuksiin erikoistunut lakitoimisto ja tiedusteli lakimieskollegansa Maria Puronvarren kiinnostusta ryhtyä osakkaaksi ja yrittäjäkumppaniksi, Maria vastasi lyhyen pohdinnan jälkeen rohkeasti ja määrätietoisesti “tahdon”.

Kaulo & Partnersin perustamisen aikoihin, elokuussa 2021, Maria sanoi “tahdon” myös eteläpohjalaiselle yrittäjäpuolisolleen. Aiemmin oli jo rakentunut omakotitalo Härmään, ja IPR-lakimiehen työ pääosin etätyönä kotitoimistolta käsin sekä sukkulointi Helsinki-Härmä-akselilla olivat jo nekin osoittautuneet hyvin toimivaksi järjestelyksi. Saman katon alla Härmässä asuu nyt kaksi eteläpohjalaista yrittäjää.

”Ajatus yrittäjyydestä oli kyllä aiemminkin ollut mielessäni. Vahva kytkentä yrittäjyyteen tulee jo lapsuudesta. Vanhempani ovat olleet hyvin yrittäjämyönteisiä ja saivat itsekin elantonsa maatalousyrittäjinä viljatilalta. Myös sisareni toimii hevosalan yrittäjänä. Olen nähnyt yrittäjän arkea läheltä ja seurannut myös mieheni yritystoimintaa jo yli kymmenen vuoden ajan, joten kyseessä ei ollut hyppy täysin tuntemattomaan”, Maria Puronvarsi kuvaa omaa luontevasti sujunutta siirtymää yrittäjäksi.

Lapsuuden eläinlääkärihaave vaihtui lakimiesuraksi

Oikeustieteen opinnot ja lakimiesura olivat nekin aikoinaan ”helppo ja selkeä valinta.” Tavoite kirkastui jo lukion alkuvuosina vanhempien kannustamana.

”Lukiossa en vielä osannut ajatella, minkälaista juristin työtä haluaisin tulevaisuudessa tehdä, mutta laajat ammatilliset mahdollisuudet kiinnostivat. Ainoa ammatinvalintavaihtoehto, jota mietin vakavasti, oli eläinlääkäri.”

Eläinlääkärihaave syntyi omien lemmikkien kautta. Lapsuus maatilalla Ilmajoella mahdollisti sen, että eläimiä oli aina ympärillä. 

”Lapsena minulla oli lemmikkeinä parhaimmillaan 20 lammasta. Harrastin myös ratsastusta ja hevosia, mutta kun sain ensimmäisen oman koirani 9-vuotiaana, koiraharrastus ja koiraurheilu kiilasivat kärkeen. Oivalsin, että eläinlääkäriura ei käytännössä toimisi kohdallani, sillä eläinrakkaana olisin todennäköisesti itkenyt jokaisen hoidettavan tai lopetettavaksi joutuvan lemmikin perään.” 

Eläimistä huolehtiminen, omien koirien kouluttaminen ja niiden kanssa kilpaileminen ovat kuitenkin vahvistaneet lakimiehellekin tärkeitä ominaisuuksia: vastuun ottamista, pitkäjänteisyyttä, ahkeruutta ja peräänantamattomuutta.

Tavaramerkit ja brändien maailma vetivät puoleensa

Maria Puronvarsi aloitti oikeustieteen opinnot Helsingin yliopistoon kuuluvassa Vaasan yksikössä, suoritti työoikeuteen painottuvan notaaritutkinnon osin ruotsin kielellä, ja viimeisteli maisterivaiheen opinnot Helsingissä. Vauhtiin päästyään hän päätti suorittaa myös kaupallisen tutkinnon Hankenilla ja erikoistua immateriaalioikeuksiin.

”Innostus immateriaalioikeuksiin syntyi tavaramerkkioikeuteen ja laajalti tunnettuihin tavaramerkkeihin liittyvän OTM-graduni myötä. Tavaramerkit ja brändimaailma alkoivat kiehtoa yhä enemmän, joten halusin suorittaa myös KTM-tutkinnon, joka painottui IPR-juridiikkaan. Jo tuolloin oli selvää, että haluan päästä työskentelemään erityisesti tavaramerkkien ja brändien parissa.”

Opintojensa ohessa Maria työskenteli ensin lakiharjoittelijana elintarviketeollisuusyrityksessä perehtyen sopimusjuridiikkaan.

”Oli hyödyllistä päästä tutustumaan in-house-lakimiehen työhön. Kokemus auttoi myös siinä, että omassa asiakastyössäni pystyn asettumaan paremmin asiakkaan näkökulmaan ja ajatusmaailmaan.”

Ensimmäisessä IPR-alan työpaikassaan IPR University Centerissä Maria perehtyi immateriaalioikeusalan oikeuskäytäntöön ja tutustui moniin tavaramerkkialalla työskenteleviin tavaramerkkiasiantuntijoihin ja IPR-lakimiehiin, tuleviin kollegoihinsa.

”Samalla kirkastui ajatus siitä, että haluan itsekin työskennellä Brand Protection Lawyer -tyyppisessä roolissa IPR-alan asiantuntijayrityksessä.”

Yritystoimintaa ja asiamiestyötä yhteisellä visiolla 

IPR-lakimiehenä vuodesta 2016 alkaen Maria Puronvarsi on päässyt edustamaan laajaa kirjoa eri toimialoilla toimivia kotimaisia ja kansainvälisiä brändinhaltijoita sekä hoitamaan hyvinkin haastavia toimeksiantoja. Yhtenä läheisimmistä mentoreista tavaramerkkialalla on toiminut nykyinen yrityskumppani Jani Kaulo. 

”Jani toimi urani alussa mentorina erityisesti tuoteväärennöksiin liittyvissä toimeksiannoissa ja kokeneempana kollegana tukena muissakin haastavammissa asioissa kuten tavaramerkkiloukkauksissa. Olemme tehneet yhteistyötä pitkään, joten yhteistä yritystäkin oli sen vuoksi helppo lähteä viemään eteenpäin, yhteisellä visiolla”, Maria kertoo.

IPR-lakimiehenä Marialle oli muodostunut oma näkemys siitä, millä tavalla ja minkälaisten yritysten kanssa hän haluaa tehdä omaa asiakastyötään. Se osui hyvin yhteen Jani Kaulon ajatusten kanssa.

Se miten Kaulo & Partners haluaa palvella asiakkaitaan, kytkeytyy strategiseen lähestymistapaan ja ajatukseen yksittäisiä toimeksiantoja syvemmästä kumppanuudesta sekä proaktiivisesta palvelusta. 

”Lakimiehelle on haastavaa pystyä auttamaan asiakkaitaan strategisesti, jos brändioikeuksiin ja kaupallisiin sopimuksiin liittyviä asioita hoidetaan irrallisina toimeksiantoina ilman kokonaiskuvaa liiketoiminnasta, jolloin päätöksiä tehdään aina yksittäisissä tilanteissa ad hoc.”

Haluan tuntea kaikki asiakkaani hyvin

Kaulo & Partners panostaa asiakkuuksissaan kumppanuuteen. Tärkeää on myös yhteinen näkemys siitä, että brändioikeudet ovat arvokasta aineetonta pääomaa, johon kannattaa investoida.

”Haluamme tuntea hyvin kaikki asiakkaamme ja heidän edustamansa toimialat, sillä myös toimialan erityispiirteet pitää osata ottaa huomioon toimenpiteitä suunniteltaessa ja IPR-riskejä ennakoitaessa. Sama sabluuna ei sovi kaikille, eikä tavaramerkki- ja sopimusasioiden hoitaminen yhdellä kaavalla tuota parasta lopputulosta. Esimerkiksi muotialalla brändioikeuksia pitää miettiä aivan eri näkökulmista kuin vaikkapa lääketeollisuudessa tai elintarvikealalla, joihin liittyy paljon myös alan sisäistä sääntelyä”, Maria selventää.  

Positiivinen asiakaspalaute on saanut ymmärtämään selkeämmin myös sitä, minkälaista palvelua asiakasyritykset tarvitsevat ja arvostavat. 

”Yritykset arvostavat sitä, että lakimies pystyy esittämään asiat käytännönläheisesti ja ilman hankalaa kapulakieltä. Pyrin siihen, että antamani suositukset ja arviot ovat aina mahdollisimman selkeitä ja niissä huomioidaan yrityksen kokonaistilanne ja se, mikä on jonkin päätöksen vaikutus yritykselle. Palkitsevimpia ovat ne hetket, kun pystyn ratkaisemaan jonkin ongelman asiakkaan eduksi tai estämään tilanteita, joissa kilpailija pyrkii hyötymään asiakkaani brändistä.”  

Brändien ympärille kietoutuu laaja kokonaisuus juridiikkaa

Lakimiehenä brändioikeuksien suojauksen ja puolustamisen parissa Maria on päässyt toteuttamaan monipuolisesti itselleen tärkeitä ja kiinnostavia asioita. Brändeihin liittyy läheisesti markkinointi ja kaupallisuus, joten hän on halunnut erikoistua myös markkinointioikeuteen. Lisäksi hän toimii Muotioikeuden yhdistyksessä ja on perehtynyt muoti- ja designalan juridisiin kysymyksiin.

”Olen aidosti kiinnostunut eri toimialojen brändeistä ja seuraan paljon erilaisia brändejä vapaa-ajallakin esimerkiksi sosiaalisen median kautta. On arvokasta saada työskennellä itseä kiinnostavien brändien parissa myös juristin roolissa. Olen aina ollut kiinnostunut myös muodista, joten on ollut luontevaa yhdistää myös juridiikka ja muoti”, Maria kertoo.

Brändien ympärille kietoutuu laaja kokonaisuus sopimusjuridiikkaa, tavaramerkkilainsäädäntöä, markkinointioikeutta ja lain tulkintaa. Pohdittavina voi olla yhtä aikaa useita näkökulmia: onko kyseessä tavaramerkinloukkaus, onko kilpailijan toimintaan mahdollista puuttua, minkälainen kilpailu on reilua, miten markkinoinnissa voi viitata toisen tavaramerkkiin, missä menee raja inspiroitumisen ja kopioinnin välillä, miten esimerkiksi vastuullisuudesta tai ekologisuudesta voi viestiä, tai miten vaikuttajamarkkinointia tai lapsille suunnattua markkinointia tehdään oikealla tavalla ja sääntöjen mukaan. Lisäksi lain tulkinnat ja käytännöt kehittyvät oikeustapausten myötä, joten alan kehityksessä on pysyttävä mukana.

”Erilaisissa kiistatilanteissa brändinhaltijoiden välillä juristin työn ydintä on löytää oikeat argumentit ja niiden myötä järkevät toimintasuositukset.”

”Brändioikeuksien suojaamisen ja puolustamisen lisäksi autan mielelläni brändejä laajentumaan erilaisten kaupallisten sopimusten ja lisensoinnin avulla uusille markkinoille, uusiin tuoteryhmiin ja tavoittamaan uusia kohderyhmiä. Silloin kun lisensointi sopii brändistrategiaan, se on erinomainen keino kasvattaa liiketoimintaa ja laajentaa brändin tunnettuutta.”

Yrittäjyys mahdollistaa mielekkään arjen

Oman yritystoiminnan myötä Maria kertoo pohtineensa paljon sitä, mistä mielekäs arki muodostuu.

”Iso osa arjesta kuluu työn parissa, joten minulle on tärkeää, että saan tehdä mielekästä työtä hyvien kollegoiden ja brändejään arvostavien asiakkaiden kanssa. Omassa yrityksessä pääsee oikeasti myös vaikuttamaan asioihin. Se on kiehtonut ja motivoinut yrittäjyydessä kaikkein eniten.”

Yrittäjyys on mahdollistanut aiempaa joustavammin myös sen, missä työtä tekee.

”Vaikka viihdyn Helsingissä ja pidän sitä ihanana kaupunkina, minulle on tärkeää luonnon ja metsän lähellä asuminen, oma tila ja rauhallisuus. Sen vuoksi Etelä-Pohjanmaa vetää pitemmän korren. Saan hyvää vastapainoa työlle, kun pääsen laittamaan kädet multaan omassa puutarhassa.”

Taloprojektin myötä Maria on päässyt toteuttamaan myös sisustushaaveitaan. 

”Harrastan puutarhanhoidon lisäksi antiikin keräilyä ja kirppisten kiertelyä. Arvostan aikaa kestäviä, laadukkaita vintage-tuotteita niin sisustuksessa kuin muodissakin. Olen hyvilläni siitä, että vastuullisuus on nykyisin arvostettua myös muotialalla, ja pyrin itsekin kuluttamaan vastuullisesti.”

Innostusta, ahkeruutta, taistelutahtoa ja suojeluviettiä

Marian luonteeseen ja mielekkääseen arkeen kuuluu myös vahva tarve päästä eteenpäin ja kehittyä.

”Kun innostun jostakin, se vie aika tavalla mukanaan.”

Tällä hetkellä oman yrityksen kehittäminen on ykkösenä, mutta mielessä on myös haave päästä joskus palaamaan treenikentille ja koiraurheilun pariin. Nykyisin kaksi belgianpaimenkoiraa ovat rakkaita lemmikkejä, mutta koulutuksellisesti vaativa ja pitkäjänteisyyttä edellyttävä suojelukoiraharrastus on ollut tärkeä osa Marian vapaa-aikaa viimeiset lähes kymmenen vuotta. Kilpaileminen nyt jo eläkkeellä olevan Roihun kanssa vei kaksikon parhaimmillaan MM-kisoihin asti.

”Se oli historiallinen saavutus, sillä suojelukisoissa MM-tasolla ei ollut aiemmin ollut mustaa käyttölinjaista belgianpaimenkoiranarttua. Teimme kisoissa tämän rotumuunnoksen ja sukupuolen ensimmäisen hyväksytyn MM-tuloksen.”

Sanotaan, että lemmikkikoiran rotuvalinta ja ominaisuudet kertovat paljon myös omistajastaan. Maria kuvaa lemmikkejään innostuviksi ja energisiksi, tasapainoisiksi ja tervepäisiksi. Tarvittaessa niiltä löytyy myös sopivassa suhteessa taistelutahtoa ja suojeluviettiä. 

Hyviä ominaisuuksia myös yrittäjälle ja brändioikeuksia puolustavalle juristille.