Lakimiehemme Anne Nyström osallistui vastikään tavaramerkkialan tärkeimpään vuosittaiseen ammattilaistapahtumaan Euroopassa eli ECTA-konferenssiin. Tuomisina hän listasi keskeisiä huomioitaan teemoista, joista tavaramerkkialan ammattilaiset ja brändinhaltijat tällä hetkellä keskustelevat: ”vihreät” ympäristöväittämät, tekoälyn IPR-haasteet, eläintavaramerkkien epäjohdonmukainen oikeuskäytäntö sekä keinot taistella jäljittelijöitä vastaan.

Minulla oli hieno tilaisuus osallistua Kaulo & Partnersin edustajana järjestyksessä 42. ECTA (European Communities Trade Mark Association) -vuosikonferenssiin Antwerpenissä. Oli todella mukavaa tavata ja verkostoitua kollegoiden kanssa immateriaalioikeusyhteisöstä ympäri maailmaa. Konferenssi tarjosi paljon ideoita ja keskusteluja, ja haluan jakaa joitakin keskeisiä huomioita, jotka erottuivat keskusteluissa.

Kestävä kehitys: Kaksiteräinen miekka 

Kestävyys oli yksi konferenssin pääteemoista. Euroopan komission tutkimuksen mukaan 50 % ympäristöväitteistä markkinoinnissa ei perustu niitä tukeviin todisteisiin, mikä herättää huolen "viherpesusta".

Tämä johti osallistujien keskuudessa kiivaaseen keskusteluun siitä, olisiko uusi vihreitä väitteitä koskeva direktiivi keino torjua viherpesua vai johtaisiko se vain siihen, että yritykset välttävät kaikkien ympäristöväittämien käyttöä välttyäkseen viherpesutarkastelulta. Yleinen mielipide oli, että vaikka sääntelylläkin on roolinsa, on löydettävä tasapaino, jotta yritykset voivat menestyä ja tehdä todellisia ympäristöparannuksia tuotteisiinsa ja palveluihinsa ilman, että sääntely estää innovaatioiden syntymistä.

Tekoäly & IPR: Mahdollisuuksia ja sudenkuoppia 

Toinen paljon keskustelua herättänyt teema oli tekoäly. Tekoälyllä on valtava potentiaali IPR-alalla ja se on väsymätön tuki useissa tehtävissä. Mutta jälleen kerran, tässäkin valvonnan merkitys korostuu. Tekoälyn hyödyntäminen juristin työssä ilman oikeanlaista valvonnan tasoa voi johtaa ontuviin argumentteihin tai, mikä pahempaa, keksittyyn oikeuskäytäntöön, jota ei edes ole olemassa, mikä voi johtaa kalliisiin virheisiin. IPR-alalla tekoälylle on tarpeen kehittää yrityskohtaiset pelisäännöt, joissa määritellään, minkä tyyppistä tietoa tekoälylle syötetään ja ne erityistehtävät, mihin sitä hyödynnetään.

Eläintavaramerkit: Epäjohdonmukainen oikeuskäytäntö

Eläintavaramerkkejä koskeva keskustelu oli yksi konferenssin jännittävimmistä aiheista. Oikeuskäytäntö on niin epäjohdonmukaista, että se antaa laajat mahdollisuudet olla luova oikeudellisessa argumentoinnissa. Esimerkiksi se, voiko pelkällä kuvioeläinmerkillä olla myös foneettista merkitystä, saattaa vaihdella. Tämä epäjohdonmukaisuus avaa oven monenlaisille oikeudellisille strategioille kussakin tapauksessa ja tekee koko tästä alueesta varsin kiehtovan IP-ammattilaisille.

Taistelu jäljittelijöitä vastaan 

Myös laajasti käsitelty aihe oli taistelu jäljittelijöitä vastaan. Yksi käytännön strategia, jonka yrityksen inhouse-lakimiehet usein haluavat ottaa käyttöön, on kerätä laaja rekisteröityjen IP-oikeuksien – erityisesti mallioikeuksien – portfolio, jota käytetään vahvana perustana omien oikeuksien puolustamisessa.

Vaihtoehtona on hyödyntää rekisteröimättömiä mallioikeuksia, tekijänoikeuksia tai lainsäädäntöä, joka säätelee harhaanjohtavaa markkinointia ja epäreilua kilpailua. Nämä yhdessä muodostavat monipuolisen keinovalikoiman ja tarjoavat kattavaa suojaa.

Komiteatyö: Internet ja uudet teknologiat

ECTA:n Internet-komitean jäsenenä olen erittäin kiinnostunut keskusteluista, jotka koskevat tavaramerkkejä, IP-oikeuksia, Internetiä ja erilaisia teknologioita. Tällä hetkellä komiteamme käsittelee muun muassa kysymyksiä, jotka liittyvät siihen, miten digitaalinen siirtymä vaikuttaa tavaramerkkilakiin, nopeasti kehittyvään teknologiaan ja IP-oikeuksien suojaamiseen online-alustoilla. Tämä komiteatyö on varsin tärkeää, sillä se auttaa meitä tavaramerkkialan ammattilaisia navigoimaan nykyisessä teknologia-ajan monimutkaisessa verkkoympäristössä ja varmistamaan, että tavaramerkki- ja IPR-alan lainsäädäntö kehittyvät teknologiakehityksen mukana.

Yhteenveto 

Kaiken kaikkiaan 42. ECTA-vuosikonferenssi osoittautui jälleen kerran erittäin hedelmälliseksi tapahtumaksi. Konferenssin laaja-alainen ja ajankohtainen sisältö sekä Internet-komiteatyöskentely on merkityksellistä nykypäivän IP-maailmassa. On ilo olla osa tätä yhteisöä ja odotan innolla tulevia Internet-komiteakokouksia lokakuussa.