Tiedätkö, mitä Business Finlandin rahoituksia voit hyödyntää yrityksesi brändioikeuksien suojaamisessa ja kansainvälisen kasvun tukena? Innovaatioseteli on paljon julkisuutta saanut rahoitus, mutta vientimarkkinoille tähtääville pk-yrityksille on tarjolla muitakin tukia, joihin on mahdollista sisällyttää IPR-asiantuntijapalvelua aineettoman omaisuuden suojaamiseksi ja sen kaupallistamiseksi.

Jotta yrityksesi saa tarjolla olevista rahoituksista parhaan hyödyn irti, brändinsuojaus on hyvä aloittaa innovaatiosetelillä. 

Kun innovaatioseteli on käytetty, vientimarkkinoille tähtäävien pk-yritysten on mahdollista sisällyttää ulkopuolelta ostettavaa IPR-asiantuntijapalvelua ja IPR-kustannuksia myös Business Finlandin Market Explorer, Into ja Tempo -rahoituksiin. 

- Vuonna 2022 Business Finlandin rahoituksen määrää on kasvatettu, joten kansainväliseen kasvuun tähtäävillä pk-yrityksillä on nyt aiempaa paremmat mahdollisuudet saada rahoitusta, vahvistaa Business Finlandin innovaatiotoimintaa käynnistäville yritykselle tarkoitettujen rahoituspalvelujen tuotannosta vastaava johtaja Kari Komulainen

Hän haluaa muistuttaa pk-yrityksiä myös siitä, että julkisella rahoituksella tuettava innovaatiotoiminta ei kohdistu pelkästään engineering-tyyppiseen tuotekehitykseen. Business Finland tukee yhtä lailla ja enenevässä määrin myös uusien palveluinnovaatioiden ja liiketoimintakonseptien kehittämistä. Hän nostaa esimerkkinä yhdysvaltalaisen Starbucks-brändin.

- Sehän ei ole kahvinvalmistukseen liittyvä innovaatio, vaan liiketoimintakonsepti, joka palvelee sosiaalisia ja emotionaalisia tarpeita. Yritys on oivaltanut oman tapansa erottua markkinoilla ja luonut sen ympärille kansainvälisen palvelukonseptin ja brändin. 

Innovaatioseteli, Explorer ja Tempo: De minimis -tukien yhteiset pelisäännöt

Brändinhaltijoiden kannattaa nyt olla aktiivisia ja hyödyntää tarjolla olevat rahoitukset myös liiketoimintakonseptiensa kehittämiseen ja uusien brändien luomiseen. Julkista rahoitusta säätelevät kuitenkin tietyt pelisäännöt.

Innovaatioseteli, Market Explorer ja Tempo ovat ns. de minimis -tukea, jota myöntävät Business Finlandin lisäksi esimerkiksi Finnvera ja ELY-keskukset. EU-asetuksen mukaan yritys voi saada tukea enintään 200 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana. Kaikkiin BF:n myöntämiin de minimis -tukiin sovelletaan yhteisiä rahoitusehtoja.

Rahoitushakemuksessa annettu projektisuunnitelma ja kustannusarvio toimivat pohjana kustannusten hyväksymiselle. Projekteille hyväksytään pääsääntöisesti vain asiantuntijatyötä, jonka tilaus on tehty rahoitushakemuksen jättämisen jälkeen. Myös avustus maksetaan vasta sen jälkeen, kun rahoituksen saaja on hyväksynyt valitsemansa IPR-asiantuntijan työn ja maksanut siitä palkkion.

Hyviä IPR-kohteita: ennakkotutkimukset, suojausstrategia, ensihakemukset, lisensointiselvitykset, mallisopimuspohjat

Hyväksyttäviä IPR-kustannuksia kaikissa BF-rahoituksissa ovat kansainväliseen suojaukseen ja immateriaalioikeuksien hankintaan liittyvät ennakkotutkimukset ja selvitykset, IPR-strategian laatiminen, lisensointiin liittyvät selvitykset sekä keskeisten IP-oikeuksien suojaaminen ensihakemuksilla. Hyväksyttäviä kuluja ovat myös esimerkiksi erilaisten mallisopimuspohjien luominen ja valmistautuminen tulevia lisensointi- tai muita yhteistyöneuvotteluja varten ulkomaisten kumppaneiden kanssa. 

Suojauksen kansainvälinen laajentaminen ensihakemuksen jälkeen on kuitenkin suljettu rahoitusten ulkopuolelle, pääsääntöisesti myös virallismaksut. Poikkeuksena on innovaatioseteli, jolla voi kattaa myös ensihakemuksen virallismaksut, mutta ei kuitenkaan suojauksen kansainvälistä laajentamista ensihakemuksen jälkeen.  

- Koska Business Finland on nimenomaan tuotekehitysvaiheen innovaatiorahoittaja, emme voi sen vuoksi tukea suojauksen jatkohakemuksia enää myöhemmässä kaupallistamisvaiheessa, IP-oikeuksien ylläpitoa, oikeuksien puolustamista tai liiketoiminnan yleistä konsultointia, Kari Komulainen selventää.

Innovaatiosetelillä pääset alkuun brändisi suojauksessa

Innovaatioseteli on tarkoitettu startup- ja pk-yrityksille, jotka haluavat selvittää uuden tuote- tai palveluideansa kehitys- ja markkinakelpoisuutta, ja joilla on potentiaalia kansainväliseen kasvuun. Vuoden 2023 alussa innovaatiosetelin rahoituskäytännöt uudistuivat. A vustuksen määrä on 6 000 euroa ja 100 % ostettujen asiantuntijapalvelujen arvonlisäverottomasta määrästä.

Voit saada setelin yhden kerran, edellyttäen että yrityksellesi ei ole myönnetty kuluvana tai edellisenä vuonna muuta Business Finlandin innovaatiorahoitusta. Jos olet jo saanut muuta BF rahoitusta esimerkiksi vuoden 2022 aikana, voit silti hyödyntää myös innovaatiosetelin myöhemmin johonkin uuteen innovatiiviseen tuotteeseen tai palveluun, mutta aikaisintaan vasta vuonna 2024. Saatu koronarahoitus tai energiatuki eivät estä innovaatiosetelin saamista. Innovaatioseteli on y-tunnuskohtainen. Uusi perustettava yritys voi hakea seteliä, vaikka uuden yrityksen omistajalla olisikin toisaalla toinen yritys, jolle seteli on jo aiemmin myönnetty.

Löydät Kaulo & Partnersin esimerkit innovaatiosetelillä ostettavista brändioikeusstrategia- ja brändinsuojauspalveluista Business Finlandin Expert Search-palvelusta.

- Innovaatiosetelin avulla voit laatia yrityksellesi uutta liiketoimintaa tukevan brändioikeus- ja suojausstrategian brändin arvon kasvattamiseksi ja haasteiden ennaltaehkäisemiseksi. Ennen rekisteröintejä on myös hyvä selvittää, että suunniteltu tavaramerkki ei loukkaa muiden oikeuksia ja siihen on saatavissa yksinoikeus tärkeimmillä vientimarkkinoilla, Jani Kaulo neuvoo.

Market Explorer on täsmätukea asiantuntijapalveluille 

Market Explorer -rahoituksen avulla voit ostaa yritykseesi uutta tietoa ja osaamista, jonka avulla voit edetä uudelle vientimarkkinalle. Rahoitus on tarkoitettu asiantuntijapalveluiden kustannuksiin. Myönnettävän rahoituksen määrä voi olla 5 000–10 000 euroa, ja se kattaa 50 prosenttia asiantuntijapalveluiden hankintakustannuksista.

Mikäli yrityksesi tuote tai palvelu on jo markkinoilla, etkä siten voi enää hyödyntää innovaatioseteliä, Market Explorer -rahoituksella voit kuitenkin teettää IPR-selvityksiä, ennakkotutkimuksia ja suunnitella suojauksen laajentamista ja suojausstrategiaa uusille kohdemarkkinoille.

Explorer-rahoituksiin kuuluvat myös messukustannuksiin kohdennettu Exhibition Explorer ja yritysryhmille suunnattu Group Explorer yhteisten liiketoimintamahdollisuuksien selvittämiseksi kansainvälisillä markkinoilla. Yritysten on kuitenkin hyvä pitää mielessä, että messut ovat aina erityinen mielenkiinnon kohde myös brändikaappareille ja kopioijille. Brändin, teknologian ja muotoilun suojaukset on oltava kunnossa jo ennen messuille osallistumista tai kansainvälisille kumppaneille esittäytymistä.

Tempolla vauhtia kansainväliseen kasvuun

Tempo-rahoitus on tarkoitettu startup-, pk- ja midcap-yrityksille, jotka haluavat kasvaa kansainvälisillä markkinoilla. Yritys voi rahoituksen avulla parantaa valmiuksia kansainväliseen kasvuun, testata liiketoimintakonseptin toimivuutta, hankkia palautetta potentiaalisilta asiakkailta ja kartoittaa kysyntää uudella kansainvälisellä markkinalla. Tempo-rahoitus on enintään 50 000 euroa. Business Finlandin rahoitus kattaa 75 prosenttia projektin kustannuksista, jotka voivat olla maksimissaan 66 667 euroa. Rahoitus on avustusta, jota ei tarvitse maksaa takaisin. 

Myös Tempo-rahoitukseen ja projektisuunnitelmaan voit sisällyttää IPR-asiantuntijapalvelua ja IPR-kustannuksia, de minimis -rahoitusehtojen mukaisesti. 

Into auttaa hyödyntämään IP-oikeuksia

Into-rahoitus on tarkoitettu innovaatiotoiminnan tueksi startup- tai pk-yrityksille, jotka tähtäävät vientimarkkinoille ja tavoittelevat aidosti kansainvälistä kasvua. Into-projekteille ei ole ylärajaa, mutta asiantuntijapalveluiden ostoissa Into-rahoitus voi olla korkeintaan 200 000 euroa. Pienin mahdollinen projektikoko on 30 000 euroa, eli pienin avustus on 15 000 euroa. Into-rahoitus on EU:n ryhmäpoikkeusasetuksen pohjalta myönnettävää valtiontukea, johon sovelletaan BF:n tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoitusehtoja.

Rahoituksella voit kattaa IPR-strategian laatimisen kustannuksia sekä immateriaalioikeuksien hankintaan ja lisensointiin liittyviä selvityksiä. Voit sisällyttää projektiin myös projektin aikana syntyneiden immateriaalioikeuksien ensihakemuksen kustannuksia. Tuki voi olla enintään 50 prosenttia. Kustannukset hyväksytään IP-oikeuden myöntämiseen saakka eli välipäätökseen vastaamisen kustannukset ovat hyväksyttäviä. BF ei voi kuitenkaan tässäkään rahoituksessa hyväksyä kustannuksia, jotka liittyvät suojauksen laajentamiseen ensihakemuksen jälkeen kansainvälisille markkinoille tai jo ennen projektin alkua syntyneiden tuotekehitystulosten suojaukseen.

Haluatko kasvattaa brändisi arvoa pitkäjänteisesti?

Kaulo & Partners auttaa suojauksen suunnittelussa ja brändien arvon kasvattamisessa. Suojausinvestoinnit tuottavat parhaiten, kun suojaus suunnitellaan strategisesti ja pitkällä tähtäimellä, ei vain yksittäisinä rekisteröinteinä. 

Ota yhteyttä matalalla kynnyksellä ja avaa keskustelu yrityksesi brändioikeusstrategiasta:

Maria Puronvarsi, maria.puronvarsi@kaulopartners.fi, 040 669 0527
Jani Kaulo, jani.kaulo@kaulopartners.fi, 040 637 5442

Lue lisää tarjolla olevista rahoituksista:

Vuonna 2023 pk-yritykset voivat saada 1 000 euroa EU-tukea tavaramerkki- tai mallioikeushakemustensa virastomaksuihin sekä 1 350 euroa startup-yrityksen IPR-potentiaalin ja suojausmahdollisuuksien kartoittamiseksi. EUIPO:n hallinnoima pk-yritysrahasto, SME Fund, ottaa vastaan IPR-arvosetelihakemuksia 8.12.2023 saakka